Witamy na stronie

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Komunikat dotyczący funkcjonowania

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu w czasie pandemii

Komunikat dotyczący funkcjonowania OIPiP w Zamościu w czasie pandemii

Szanowni Państwo
Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze działania prewencyjne w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusa SARS-CoV, od dnia 22 września 2020 do odwołania wprowadza się zmianę w organizacji bezpośredniej obsługi interesantów.

Obsługa interesantów OIPiP w Zamościu odbywać się będzie poprzez:
– pocztę tradycyjną,
– doręczenie do skrzynki na listy przy biurze Izby,
– drogą e-mail: oipipzamosc@oipip.eu,
– w przypadku konieczności osobistego stawiennictwa, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Informuję, że pracownicy Okręgowej Izby pozostają w stałej dyspozycji w godzinach pracy biura Izby tj. od 8 do 15 pod numerami telefonów:

Przewodnicząca – 504 825 351, 668 203 399

Sekretariat – 84 639 07 06, 504 825 352

Rejestry, SMK, RPWDL – 84 639 07 06, 504 825 352

Danuta Kusiak
Przewodnicząca ORPiP w Zamościu