Skip Navigation
 

Aktualności

 

Informacja

Szanowni Państwo,
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze działania prewencyjne w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy w miarę możliwości o załatwianie spraw w pierwszej kolejności w formie elektronicznej lub telefonicznej.
Informujemy, że pracownicy biura OIPiP w Zamościu pozostają do Państwa dyspozycji w godzinach pracy biura pod numerami telefonów:
Biuro w sprawach REJESTRU, SMK, RPWDL: 504 825 352
Przewodnicząca ORPiP: 504 825 351

E-mail: oipipzamosc@oipip.eu

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Prośba pozostaje w bezpośrednim związku ze zwalczaniem i wdrażaniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Danuta Kusiak
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

WYJAŚNIENIA CENTRALI NFZ CO DO WYMIARU DODATKU DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W JEDNYM MIEJSCU.

Medycy bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19 otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. To rekompensata za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. NFZ wyjaśnia, komu dokładnie przysługuje dodatek, w jakiej wysokości i jak wygląda droga do jego otrzymania. Publikacja polecenia Ministra Zdrowia skierowanego do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie obowiązku wypłaty środków na te świadczenia pieniężne. Wzór oświadczenia, jakie musi złożyć pracownik medyczny, by otrzymać dodatkowe świadczenie pieniężne. Wzór umowy zawieranej przez szpital z NFZ w zakresie pozyskania środków na wypłatę dodatków do wynagrodzenia.

Ogłoszenie-gotowość podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii

W związku z pismem Wojewody Lubelskiego zwracam się z prośbą do Pań pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zamościu o zgłaszaniu chęci podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Deklaracje woli proszę składać e-mailem lub telefonicznie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.

Kontakt z Przewodniczącą ORPiP: 668 203 399

Instrukcja założenia konta w SMK

Szanowni Państwo,
Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych została zamieszczona instrukcja dla pielęgniarek i położnych dotycząca założenia konta w SMK.
http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Osoba obsługująca SMK w OIPiP w Zamościu - Anna Szyper

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie:
19 457
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl.
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wniosek do opiniowania przez ORPiP podwyżek dla pielęgniarek i położnych!!!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że mając na uwadze obecna sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju, a tym samym zachowanie zalecanych środków ostrożności, nowy wniosek o opinię podziału środków finansowych dla pielęgniarek i położnych do pobrania poniżej. Proszę o przesłanie wypełnionych wniosków drogą elektroniczną na adres Izby:

oipipzamosc@oipip.eu

Zaopiniowany wniosek zostanie odesłany do świadczeniodawców drogą elektroniczną.
Świadczeniodawca przesyła opinię wydaną prze ORPiP w Zamościu do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Danuta Kusiak
Przewodnicząca ORPiP w Zamościu

Obowiązek aktualizacji danych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy pismo z Ministerstwa Zdrowia przypominające o obowiązku aktualizacji przez pielęgniarki i położne swoich danych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych . Obowiązek ten wynika z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.