Witamy na stronie

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Komunikat dotyczący funkcjonowania

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu w czasie pandemii

Zaproszenie na Dyżur w Białym Miasteczku

Szanowni Państwo

Trwa protest w Warszawie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych. Musimy wspomóc Koleżanki i Kolegów w walce o nasze lepsze jutro. Pomóżmy protestującym w organizacji dalszych działań.

W dniu 28 października dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) pełnić będą pielęgniarki, pielęgniarze, położne z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa lubelskiego.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem do Białego Miasteczka.
Chęć udziału na Dyżur w Białym Miasteczku proszę zgłaszać do Sekretariatu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu: nr telefonu 84 639 07 06  lub na adres e-mail  oipipzamosc@oipip.eu do dnia 25 października 2021 r

Serdecznie zapraszamy.