Skip Navigation
 

Aktualności

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEJ OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAMOŚCIU Z DNIA 26 MARCA 2020 R.

W celu zachowania środków ostrożności dot. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawiursa informuję, że od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu pracować będzie wyłącznie w trybie on-line.

Zwracam się z uprzejmą prośbą, by kontaktowali sie Państwo z Biurem OIPiP poprzez pocztę: oipipzamosc@oipip.eu lub drogę telefoniczną:
Biuro - w sprawach SMK, RPWDL , 504 825 352
Przewodnicząca ORPiP: 504 825 351, tel.prywatny: 668 203 399

W sytuacjach wyjątkowych po uzgodnieniu telefonicznym z Przewodniczącą ORPiP można zgłosić się do biura Izby w godz. 8.30-12.00

Instrukcja założenia konta w SMK

Szanowni Państwo,
Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych została zamieszczona instrukcja dla pielęgniarek i położnych dotycząca założenia konta w SMK.
http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Osoba obsługująca SMK w OIPiP w Zamościu - Anna Szyper

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie:
19 457
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl.
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wniosek do opiniowania przez ORPiP podwyżek dla pielęgniarek i położnych!!!

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy ujednolicony wniosek do opiniowania przez ORPiP podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146) i rozporządzeń zmieniających: z dnia 14.10.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682) oraz z dnia 27.08.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1628)

Obowiązek aktualizacji danych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy pismo z Ministerstwa Zdrowia przypominające o obowiązku aktualizacji przez pielęgniarki i położne swoich danych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych . Obowiązek ten wynika z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.