Witamy na stronie

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Ważne !!!! Bezpłatne kursy na 2023r. Ważne !!!!- AKTUALIZACJA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi nabór, poprzez rejestrację w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK), na kursy specjalistyczne w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Uczestnicy, zgodnie z wymogami ofertowymi, otrzymają:

  • tablety
  • materiały biurowe
  • podręczniki szkoleniowe
  • usługi cateringowe.

Planowane kursy specjalistyczne i terminy realizacji :