Wpis do rejestru z innej izby

Zgodnie z art. 2 ust. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i  położnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 916) pielęgniarka/położna, która chce pracować na terenie danej Izby, musi się do niej uprzednio wpisać. Wpis do rejestru dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej prawo wykonywania zawodu. Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa.

W celu uzyskania wpisu do okręgowej rejestru należy złożyć odpowiedni wniosek (kliknij tutaj) oraz załączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
  • uchwała wykreślająca z poprzedniego okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych;
  • arkusz aktualizacyjny (do pobrania w zakładce aktualizacja danych)

Uchwały w sprawie wpisu do okręgowego rejestru podejmuje Okręgowa Rada lub jej Prezydium.

Share This