Poniżej zamieszczamy link do strony Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - Lidera Projektu ,  gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące szkoleń realizowanych w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia...