Organy Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położonych w Zamościu

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodnicząca ORPiP

– Joanna Walewander

Wiceprzewodniczące ORPiP

– Irmina Antonow
– Ewa Madej
– Parkot Izabela
– Pacion Wioletta

Sekretarz ORPiP

– Violetta Nowak

  Skarbnik

   – Grzegorz Wojdyła

 Członkowie ORPiP:

– Anna Bojar
– Marta Gierek
– Elżbieta Hałas
– Liliana Kalacińska
– Ernest Kiełbasa – Siennicki
– Halina Raczkiewicz
– Jadwiga Sikora
– Ewa Komadowska 
– Danuta Kusiak   
– Maria Dorota Kwika       
– Violetta Łepik
– Elżbieta Mazurek
– Lucyna Podhajna – Wojtowicz
– Maria Brzóska

 

Prezydium ORPiP

–  Joanna Walewander  – Przewodnicząca ORPiP
–   Irmina Antonow   – Wiceprzewodnicząca ORPiP
–  Wioletta Pacion  – Wiceprzewodnicząca ORPiP
–  Ewa Madej  – Wiceprzewodnicząca ORPiP
–   Izabela Parkot- Wiceprzewodnicząca ORPiP
–  Violetta Nowak –  Sekretarz ORPiP
–  Grzegorz Wojdyła – Skarbnik ORPiP
– Dorota Kwika Maria  – Członek Prezydium ORPiP
– Anna Bojar  –  Członek Prezydium ORPiP
– Elżbieta Hałas  – Członek Prezydium ORPiP
– Liliana Kalacińska  – Członek Prezydium ORPiP

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAMOŚCIU

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

– Małgorzata Wiater
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

 

 

 

– Ryszarda Granda
– Czesława Furgała

     – Renata Sitarczyk

– Agnieszka Godzińska
– Ewa Kosakowska

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAMOŚCIU

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

– Bożena Szmit
Wiceprzewodniczące

– Elżbieta Zań

– Ewa Kasprzak – Czerwieniec

Członkowie

–  Boroch Beata

–  Bartnik Elżbieta
– Elżbieta Augustynek

 

 

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA W ZAMOŚCIU

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Zamościu

– Mira Krzystanek
Wiceprzewodnicząca

–  Jagoda Dziedzic

Sekretarz

– Ewa Żyła

Członkowie

–  Anna Kupiec

–  Sylwia Watras

DELEGACI NA VIII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

– Joanna Walewander
– Beata Zams
– Irmina Antonow
– Dorota Maria Kwika
– Grzegorz Wojdyła
Share This