System Monitorowania Kształcenia – informacje

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

  • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
  • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

  • dostęp do Internetu,
  • adres e-mail,
  • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
  • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

 

Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.

W przypadku pielęgniarek i położnych które do tej pory nie informowały okręgowej izby pielęgniarek i położnych o zmianach w swoich danych np. o odbytych szkoleniach, należy do okręgowej izby przesłać wniosek aktualizacyjny (wraz z kserokopiami zaświadczeń i dyplomów), co pozwoli zaakceptować wniosek w systemie SMK bez konieczności przychodzenia do OIPiP, dotyczy to tylko wniosków o modyfikację uprawnień składanych za pomocą podpisu kwalifikowanego lub e-puap. Prosimy poinformować OIPiP o wysłaniu wniosku aktualizacyjnego, wówczas wniosek o modyfikację uprawnień nie zostanie odrzucony.

W przypadku wniosku papierowego zasada ta nie obowiązuje i konieczne jest pojawienie się w OIPiP.

Należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto

Jeżeli nic się nie otwiera proszę zobaczyć czy u dołu strony nie wyświetla się komunikat z informacją „Ta strona sieci Web chce uruchomić następujący dodatek:”Java… ” i kliknąć zezwól. Jeżeli nie ma nawet komunikatu należy zainstalować darmowe oprogramowanie Java do pobrania tutaj https://www.java.com/pl/download/

Szczegółowe informacje jak założyć konto w SMK, jak złożyć wniosek o modyfikację uprawnień i zapisać się na kurs/szkolenie znajdziecie Państwo na stronie NIPiP pod linkiem

https://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

WAŻNA INFORMACJA!!!!!!!  WAŻNA INFORMACJA!!!!!!!WAŻNA INFORMACJA!!!!!!!

Podczas uzupełniania wniosku o modyfikację uprawnień w rubryce „tytuł naukowy”  wpisujemy tytuł : doktora, profesora.

Share This