ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Informujemy, iż istnieje możliwość przesłania dokumentów do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
za pomocą platformy E-PUAP.

 

Druki w przedmiotowej sprawie, pobrane z naszej strony http://oipip.eu/wnioski-do-pobrania/wnioski/ należy wydrukować, wypełnić zgodnie z zawartymi informacjami oraz podpisać we wskazanych miejscach a następnie dołączyć w formie skanów jako załączniki.

 

Instrukcja wysłania dokumentu do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
za pomocą platformy E-PUAP

  1. Wejdź na link https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne. Kliknij „Wyślij pismo ogólne”.
  2. Zaloguj się do ePUAP.
  3. Wypełnij pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie.
  4. Dodaj załączniki (skany wypełnionych i podpisanych wniosków i skany załączników do wniosków).
  5. Przejdź do podpisu pisma.
  6. Po weryfikacji tożsamości wyślij pismo.
  7. Po wysłaniu pisma, na Twoją skrzynkę na ePUAP otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP.xml) potwierdzające przyjęcie dokumentu przez OIPiP w Zamościu.

 

Share This