Organy Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położonych w Zamościu

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przewodnicząca ORPiP
– Danuta Kusiak

Wiceprzewodniczące ORPiP
– Barbara Fusiarz
– Jadwiga Sikora

Sekretarz ORPiP
– Joanna Walewander


– Marta Gierek

Skarbnik
– Grzegorz Wojdyła


– Lilianna Kalacińska

Członkowie ORPiP:
– Irmina Antonow
– Agnieszka Godzińska
– Stanisława Okólska
– Lucyna Podhajna Wojtowicz
– Dorota Trześniowska

Prezydium ORPiP
– Danuta Kusiak – Przewodnicząca ORPiP
– Marta Gierek – Wiceprzewodnicząca ORPiP
– Jadwiga Sikora – Wiceprzewodnicząca ORPiP
– Barbara Fusiarz – Wiceprzewodnicząca ORPiP
– Lilianna Kalacińska- Wiceprzewodnicząca ORPiP
– Joanna Walewander – Sekretarz ORPiP
– Grzegorz Wojdyła – Skarbnik ORPiP


– Magdalena Bielacz
– Elżbieta Hałas
– Alicja Kozłowska
– Wioletta Pacion
– Teresa Wawryca Kordulska


– Jagoda Dziedzic
– Violetta Łepik
– Maria Dorota Kwika
– Izabela Parkot


– Teresa Wawryca Kordulska – Członek Prezydium ORPiP
– Stanisława Okólska – Członek Prezydium ORPiP
– Irmina Antonow – Członek Prezydium ORPiP
– Elżbieta Hałas – Członek Prezydium ORPiP
Pełnomocnicy powołani przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych:
– Bożena Szmit – Pełnomocnik Zamojskiego Szpitala Niepublicznego
– Maria Świstowska – Pełnomocnik SP ZOZ w Szczebrzeszynie
– Violetta Nowak – Pełnomocnik w POZ

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAMOŚCIU

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– Czesława Furgała

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

– Ryszarda Granda
– Anna Koziej
– Bożena Szczepaniuk
– Małgorzata Wiater

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ZAMOŚCIU

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
– Halina Raczkiewicz

Wiceprzewodnicząca
– Bożena Szmit

Członkowie
– Ewa Komadowska


– Anna Kot


– Elżbieta Zań


– Urszula Porębska

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA W ZAMOŚCIU

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Zamościu
– Mira Krzystanek

Wiceprzewodnicząca
– Elżbieta Mazurek

Sekretarz
– Ewa Żyła

Członkowie
– Anna Bojar


– Dorota Droździel


– Stanisława Molas


– Małgorzata Nowak

DELEGACI NA VII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

– Joanna Walewander

– Magdalena Bielacz

– Ewa Madej

– Krystyna Grabowska

– Grzegorz Wojdyła

Share This