Wydanie duplikatu PWZ

W przypadku utraty zaświadczenia prawa wykonywania zawodu właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki/pielęgniarza albo położnej/położnego duplikat utraconego dokumentu.

W przypadku odnalezienia prawa wykonywania zawodu pielęgniarka/pielęgniarz/położna/położny zobowiązują się zwrócić Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Zamościu pierwotnie wydane zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu.

Share This