Zespoły i komisje Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położonych w Zamościu

Zespół ds. nadzoru i kontroli indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek/położnych

Członkowie zespołu
– Maria Kwika
– Elżbieta Zań
– Violetta Nowak


– Marta Gierek
– Elżbieta Hałas
– Bożena Szczepaniuk


– Irmina Antonow
– Wioletta Pacion
– Izabela Parkot

Zespół ds. Nadzoru i Kontroli Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych

Członkowie zespołu
– Joanna Walewander
– Elżbieta Hałas

– Teresa Wawryca-Kordulska

– Liliana Kalacińska

– Irmina Antonow
Share This