wykreślenie z rejestru

Pielęgniarka/położna, która zamierza rozpocząć wykonywanie zawodu na obszarze innej okręgowej izby, zobligowana jest do złożenia wystandaryzowanego wniosku o wykreślenie z  rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami ( art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. z 2018 r. poz. 916)

W celu uzyskania wykreślenia z Okręgowego Rejestru należy złożyć w OIPIP wniosek (kliknij tutaj) z załączonymi dokumentami:

  1. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
  2. arkusz aktualizacyjny (dostępny w zakładce aktualizacja danych).

Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

Uchwały w sprawie wykreślenia z okręgowego rejestru podejmuje Okręgowa Rada lub jej Prezydium.

Share This