Prawo – Akty Prawne

Ustawy, rozporządzenia i obwieszczenia

Niniejszy zbiór przepisów nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) – akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, w formie dokumentu elektronicznego. Do pobrania z Rządowego Centrum Legislacji.

Share This