Aktualności

bieżące informacje

Zarządzenia Ministra Zdrowia

  Poniżej zamieszczamy dwa Zarządzenia Ministra Zdrowia:   Zarządzenie Ministra Zdrowia 1 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu przepisów...

czytaj dalej

KOMUNIKAT DOT. POZ

W dniu 5 lipca 2023 r. Prezes NFZ podpisał Zarządzenie nr 104/2023/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

czytaj dalej

Informacja o wyborach

XXXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu VIII Kadencji w dniu 28 marca 2023 roku  dokonał wyboru  na stanowiska funkcyjne w organach Okręgowej...

czytaj dalej
Share This