Kursy i szkolenia specjalizacyjne

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Akademii Zamojskiej serdecznie zaprasza na kursy i szkolenia specjalizacyjne.
Przypominamy, że każda pielęgniarka będąca członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych
w Zamościu może uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia:
Kurs specjalistyczny – 50%
Kurs kwalifikacyjny – 60 % nie więcej niż 800 zł
Szkolenia specjalizacyjne (specjalizacja) – 70%
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania: http://oipip.eu/

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą rozpocząć kursy i szkolenia, zapraszamy do rejestracji w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych
1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 15.03. 2024 r.
2. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 05.04.2024 r.
3. Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem – dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 12.04.2024 r.
4. Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii – dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 06.04.2024 r.
5. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 19.04.2024 r.
6. Leczenie ran – dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 13.04.2024 r.
7. Leczenie ran – dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 25.05.2024 r.
8. Wykonywanie i ocena testów skórnych – dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 09.03.2024 r.
9. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 11.05.2024 r.
10. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi- dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 27.04.2024 r.
11. Wykonanie badania spirometrycznego – dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 06.04.2024 r.
12. Szczepienia ochronne – dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 13.04.2024 r.
13. Szczepienia ochronne – dla położnych
Planowany termin rozpoczęcia:12.04.2024 r.
14. Wywiad i badanie fizykalne – dla pielęgniarek i położnych
Planowany termin rozpoczęcia: 07.06.2024 r.
Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
1. Pielęgniarstwo rodzinne
Planowany termin rozpoczęcia: 08.03.2024 r.
2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Planowany termin rozpoczęcia: 15.03.2024 r.
3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Planowany termin rozpoczęcia: 27.05.2024 r.
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
1. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 27.04.2024 r.
2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 18.05.2024 r.
3. Pielęgniarstwo pediatryczne – dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 25.05.2024 r.
4. Pielęgniarstwo psychiatryczne – dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia: 08.06.2024 r.
5. Pielęgniarstwo rodzinne – dla położnych Planowany termin rozpoczęcia: 15.06.2024 r.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Akademickie Centrum Edukacji Akademii Zamojskiej
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail:ace@akademiazamojska.edu

Share This