„Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia”- podręcznik

Szanowni Państwo

informujemy, że na rynku wydawniczym ukazało się II wydanie podręcznika pt. „Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia” pod redakcją dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek i prof. dr hab. Macieja Kaczmarskiego.
To drugie wydanie
podręcznika o tym samym tytule z 2014 roku, w którym zaktualizowano treści, rozszerzono zakres tematyczny i dostosowano treści do standardów kształcenia studentów pielęgniarstwa oraz programów specjalizacji dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Postawą zaproponowanych treści tematycznych była analiza standardów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo, studiów pierwszego i drugiego stopnia pielęgniarstwa oraz doświadczenie kliniczne i dydaktyczne autorów w kształceniu studentów.

Poniżej zamieszczam przedmowę do podręcznika:

http://oipip.eu/wp-content/uploads/2023/10/Przedmowa.pdf

Share This