STANOWISKO NR 2 PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 13 LUTEGO 2024 R. W SPRAWIE POPARCIA NOWELIZACJI OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Share This