Stanowisko nr 59 NRPiP z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo,

zamieszczamy do pobrania (plik pdf) Stanowisko nr 59 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw.

 

Stanowisko nr 59 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Share This