Obrady XXXVII Okręgowego Zjazdu OIPiP w Zamościu

W dniu 22 marca 2024r. w Hotelu „Carskie Koszary” ul. Koszary 11, 22-400 Zamość odbył się  XXXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Zamościu.

W obradach udział wzięło 73 Delegatów.

Delegaci przyjęli:

 1. sprawozdania z działalności organów:
 • Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 • Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
 • Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej .

2. oraz Uchwały:

 • uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ORPiP za okres od 29.03.2023 r. do 21.03.2024 r. VIII Kadencji
 • uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres od 29.03.2023 r. do 21.03.2024 r. VIII Kadencji
 • uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia   sprawozdania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych za okres od 29.03.2023 r.
  do 21.03.2024 r. VIII Kadencji
 • uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia   sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres od 29.03.2023 r.
  do 21.03.2024 r. VIII Kadencji
 • uchwała Nr 5 w sprawie wyboru członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • uchwała Nr 6 w sprawie zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu na rok 2024
 • uchwała Nr 7 w sprawie planu wpływów i wydatków, oraz zatwierdzenia budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu na rok 2024
 • oraz Apel nr 1 XXXVII Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu z dnia 22 marca  2024 roku W sprawie: zmian w podstawowej opiece zdrowotnej
Share This