Zaproszenie do współpracy -projekt dot. wsparcia antycovidowego dla przedsiebiorstw- dla praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo,

Miło jest nam poinformować, iż Krajowa Izba Gospodarcza jako lider wraz z CTS Customized Training Solutions sp. z o. o.  i Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie w roli partnerów, realizuje projekt „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego + wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji- cała Polska”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z sektora OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (PKD Dział Q) z siedzibą na terenie całej Polski.

Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane w okresie do 31 marca 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

 1. Stosowanie platform komunikacyjnych on-line w podmiotach leczniczych;
 2. Trener i coach w organizacji medycznej;
 3. Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą);
 4. Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych;
 5. Wirtualizacja serwerów;
 6. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem;
 7. Administrowanie bazami danych;
 8. Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej;
 9. Współpraca z klientem (pacjentem) i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej;
 10. Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi;
 11. Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej;
 12. Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej;
 13. Archiwizowanie efektów pracy zdalnej;
 14. Zestawianie i dokumentowanie tele- i wideokonferencji;
 15. Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Rekomendowanymi formami wsparcia są SZKOLENIA.

 

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie informacji na temat naszego projektu do zrzeszonych w Państwa organizacji przedsiębiorstw – potencjalnych odbiorców oferowanego w ramach naszego projektu wsparcia.

Jeżeli mają państwo swój pomysł na skuteczny rodzaj promocji, potrzebują Państwo dodatkowych materiałów promocyjnych/informacyjnych, prosimy o kontakt w tej sprawie. Bardzo zależy nam, aby informacja o naszym projekcie dotarła do jak największej rzeszy przedsiębiorców.

WASZE ZAANGAŻOWANIE BĘDZIE BARDZO POMOCNE PRZY ŁAGODZENIU SKUTKÓW PANDEMII. DOŁÓŻMY WSPÓLNIE CEGIEŁKI DO BUDOWANIA DOBROBYTU PRZEDSIĘBIORSTW, ICH PRACOWNIKÓW, A PRZEZ TO NAS WSZYSTKICH.

 

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej: https://akademiamenadzera2.com.pl/wsparcie-sektorow/

Kontakty do biur projektu właściwych ze względu na siedzibę główną przedsiębiorstwa:

Krajowa Izba Gospodarcza 

MAIL: zdrowie_am2@kig.pl; TEL.: 22 630 96 87, 630 98 88,

woj. kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie

CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.

MAIL: zdrowie@cts.com.pl; TEL.: 25 208 28 57, 503 455 332,

woj. dolnośląskie, małopolskie, mazowieckie, zachodniopomorskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie

Z poważaniem,

Zespół Projektu

„Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa

mazowieckiego i lubelskiego + wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji- cała Polska 

 

Share This