Zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Szanowni Państwo,

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zostały zamieszone zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zatrudnienia pielęgniarek i położnych z Ukrainy wraz z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce.

Link do treści informacji:

https://nipip.pl/zapisy-ustawy-z-dnia-12-marca-2022-r-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-dotyczace-zatrudniania-pielegniarek-poloznych-z-ukrainy/?fbclid=IwAR0mnOKtvzrWYSPKHadd8MOC3BHRuskCbiz5t6yBREwRBVF6rOd3f3HgycI   

 

Share This