Odpowiedź NFZ w sprawie Stanowiska nr 56 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r. 

W załączeniu przesyłam odpowiedź Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie Stanowiska nr 56 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 stycznia 2022 r.

Odpowiedź NFZ

Share This