MINISTER ZDROWIA NIE RÓŻNICUJE MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI SYSTEMU I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

 

W związku z licznymi zapytaniami pielęgniarek systemu dotyczącymi prac legislacyjnych nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, przekazuję do wiadomości link z podpisanym rozporządzeniem w dniu 22 czerwca 2023 r. przez Ministra Zdrowia, które zawiera określone medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego i nie różnią się od medycznych czynności ratunkowych udzielanych przez pielęgniarkę systemu.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000118001.pdf

Share This