Link do strony MZ w sprawie warunków przyznania PWZ osobom, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami pielęgniarek, położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE, dotyczącymi warunków przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401) przesyłamy poniżej link do strony Ministerstwa Zdrowia na której są dostępne informacje w przedmiotowej kwestii.

Link do strony Ministerstwa Zdrowia

Share This