KWALIFIKOWANIE DO SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 TAKŻE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW LICENCJACKICH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Obecnie absolwenci studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo do czasu otrzymania uprawnień zawodowych nie mogą kwalifikować do szczepień przeciwko COVID-19. Ta regulacja dotyczy również absolwentów studiów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 wprowadza zmiany w tym zakresie. Studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo uzyskają uprawnienia do kwalifikowania do szczepień przeciwko COVID-19 na okres do 6 miesięcy od dnia ukończeniu tych studiów. Warunkiem jest nadzór lekarza albo osoby wykonującej zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej oraz uzyskanie dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień wydanego przez uczelnię prowadzącą to kształcenie. 

Okres sześciu miesięcy, o którym mówi rozporządzenie wynika z faktu uwzględnienia czasu potrzebnego na uzyskanie uprawnień zawodowych i nadania prawa wykonywania zawodu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVI

Share This