Korespondencja NRPiP i MZ w sprawie uznawania recept wystawionych przez uprawnione pielęgniarki i położne z Polski, które będą realizowane w pozostałych krajach członkowskich objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9 marca 2011

W załączeniu

odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji na pismo Pani Marioli Łodzińskiej Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, z interpretacją dotyczącą uznawania recept wystawionych przez uprawnione pielęgniarki i położne z Polski, które będą realizowane w pozostałych krajach członkowskich objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9 marca 2011

Pismo Pani Marioli Łodzińskiej Prezes NRPiP 

Odpowiedź MZ

Share This