KOMUNIKAT DOT. POZ


W dniu 5 lipca 2023 r. Prezes 
NFZ podpisał Zarządzenie nr 104/2023/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z aktualizacji przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyceny świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej. Dokonano zmiany w załączniku nr 1 i nr 21 do zarządzenia. Jednocześnie w § 23a ust. 1 zarządzenia podniesiono o 6,49% wysokość stawek dodatku kwotowego w przypadku objęcia przez świadczeniodawcę opieką świadczeniobiorców chorych przewlekle.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2023 r. i stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 lipca 2023 r.

link do Zarządzenia:   https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/1909/Zarzadzenie-104_2023_DSOZ

Nazwa świadczenia pielęgniarki POZ104/2023/DSOZ z dnia 5.07.2023
2.1. Świadczenia pielęgniarki poz50,04
2.1a. Świadczenia pielęgniarki poz – certyfikat akredytacji50,40
2.2. Świadczenie pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy30,45
2.3. Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorować ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów15,38
2.4. Świadczenie pielęgniarki poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP15,38
2.5. Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)15,38
2.6. Świadczenie pielęgniarki poz w profilaktyce CHUK130,08
2.7. Kompleksowa Opieka Pielęgniarska (KOP) – porada pielęgniarki realizowana w miejscu udzielania świadczeń55,16
2.8. Kompleksowa Opieka Pielęgniarska (KOP) porada pielęgniarki realizowana w domu świadczeniobiorcy112,50

 

 Nazwa świadczenia położnej POZ104/2023/DSOZ z dnia 5.07.2023
3.1. Świadczenia położnej poz33,12
3.1a. Świadczenia położnej poz – certyfikat akredytacji33,36
3.2. Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej33,66
3.3. Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej – wada letalna płodu54,98
3.4. Wizyta patronażowa położnej poz34,3
3.5. Wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży – wada letalna płodu46,12
3.6. Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych17,74
3.7. Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów15,38
3.8. Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP15,38
3.9. Świadczenie położnej poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)15,38
3.10. Świadczenie położnej poz – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego23,65
3.11. Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie do 10. tyg. ciąży254,23
3.12. Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 11. do 14. tyg. ciąży165,55
3.13. Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 15. do 20. tyg. ciąży165,55
3.14. Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 21. do 26. tyg. ciąży198,66
3.15. Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 27. do 32. tyg. ciąży165,55
3.16. Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 33. do 37. tyg. ciąży165,55
3.17. Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 38. do 39. tyg. ciąży165,55
3.18. Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie po 40. tyg. ciąży165,55
3.19. Wizyta związana z wykonaniem Holtera RR143,09

 

 Nazwa świadczenia pielęgniarki szkolnej104/2023/DSOZ z dnia 5.07.2023
4.1. Świadczenia pielęgniarki szkolnej106,80
4.1a. Świadczenia pielęgniarki szkolnej – certyfikat akredytacji107,88
4.2. Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej6,84
Share This