PROJEKT                                                            PROJEKT

INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W KURSIE EKG/3

Szanowni Państwo informujemy, że kurs specjalistyczny  „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” edycja 3 dla pielęgniarek i położnych rozpocznie się 11.09.2023r. Udział w kursie może wziąć pielęgniarka/położna, która: Złożyła wniosek na kurs w SMK....

INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W KURSIE EKG/2/ZAMOŚĆ

Szanowni Państwo informujemy, że kurs specjalistyczny  „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych ” rozpocznie się 01.09.2023r. Udział w kursie może wziąć pielęgniarka/połozna, która: Złożyła wniosek na kurs...

Ważne !!!! Bezpłatne kursy na 2023r. Ważne !!!!- AKTUALIZACJA

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

Informacja o bezpłatnych kursach

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu zaprasza pielęgniarki na kursy specjalistyczne realizowane w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII...

Informacje o projekcie

Poniżej zamieszczamy link do strony Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - Lidera Projektu ,  gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące szkoleń realizowanych w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia...

Share This