Aktualności

bieżące informacje

Informacja o bezpłatnych kursach

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu zaprasza pielęgniarki na kursy specjalistyczne realizowane w ramach projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego...

czytaj dalej

Informacja o wyborach

XXXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu VIII Kadencji w dniu 28 marca 2023 roku  dokonał wyboru  na stanowiska funkcyjne w organach Okręgowej...

czytaj dalej

Zbiórka na odbudowę szpitala w Izium

  Samorządy zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego prowadzą zbiórkę pieniężną na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie. Centralny Szpital Miejski w Izium...

czytaj dalej
Share This