Skip Navigation
 

Aktualności

Oferta studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration EMBA dla Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy informacje dot. studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration EMBA dla Pielęgniarek i Położnych.
Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration EMBA organizowane przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie skierowane są do osób, które zajmują, bądź będą zajmować najwyższe stanowiska w systemie ochrony zdrowia.
Celem kształcenia na poziomie Executive Master of Business Administration EMBA jest rozwijanie i pogłębianie umiejętności nie¬zbędnych w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Studia przygotowują do pracy menedżerskiej wyższego szczebla.
Do głównych założeń programu Executive Master of Business Administration EMBA dla Pielęgniarek i Położnych należą:
 rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżerskiej,
 przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania,
 przygotowanie do analizy organizacji,
 ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, zarządzania zamianą, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.
Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem zarówno w obszarach zarządzania, ekonomii, marketingu, public relations, zarządzania ryzykiem, czy współpracy z instytucjami publicznymi. Nasi Wykładowcy posiadają bardzo szerokie doświadczenie na poziomie eksperckim.
Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę ekspercką i utrwalą umiejętności przydatne w pracy zawodowej dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Zapoznają się również z wieloma przykładami działań zachodzących w systemie ochrony zdrowia.
 Studia Master of Business Administration (MBA) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.
 Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182). Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia pielęgniarskiego/ położniczego.
Studia kończą się egzaminem w formie testu.
Mając na uwadze indywidualne podejścia do potrzeb Uczestników, Uczelnia zastrzega prawo do wprowadzania zmian programowych stosowanie do profilu zawodowego, przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań Uczestników. Zmiany te mogą dotyczyć max. 25% treści programowych. Podczas realizacji programu studiów jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. Razem tworzymy naszą przyszłość.


https://podyplomowe.vizja.pl/executive-master-of-business-administration-emba-dla-pielegniarek-i-poloznych W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z Panem
mgr Sławomir Jagieła, MBA
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie
e-mail: s.jagiela@vizja.pl
Tel. kom.: +48 511 424 424
 
 
« powrót|drukuj