Skip Navigation
 

Aktualności

Ogłoszenie-gotowość podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii

W związku z pismem Wojewody Lubelskiego zwracam się z prośbą do Pań pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zamościu o zgłaszaniu chęci podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Deklaracje woli proszę składać e-mailem lub telefonicznie do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.

Kontakt z Przewodniczącą ORPiP: 668 203 399