Skip Navigation
 

Koronawirus COVID-19

 

KOMUNIKAT MZ DO PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i odnotowywanym wzrostem zachorowań na COVID-19, również z ryzykiem zawodowym pracowników sektora ochrony zdrowia, proszę by w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z osobami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia powstrzymać się od wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych czy jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Pracownikom, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z takimi grupami pacjentów, zaleca się ograniczenie liczby miejsc wykonywanej pracy. Zadaniem ochrony zdrowia jest ograniczenie potencjalnych kanałów transmisji zakażeń.

Proszę o bezwzględne zastosowanie się do tych zasad ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie informuję, że trwają już prace mające na celu wprowadzenie ich do systemu prawa.

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

Wytyczne Fundacji Radców Prawnych IUS w Olsztynie - dotyczące tego, jakie informacje powinny znaleźć się na stronie danej placówki zwracającej się o pomoc pieniężną lub rzeczową, aby zostały spełnione wymogi formalne.

Szanowni Państwo,

Przekazuję Państwu przygotowane przez Fundację Radców Prawnych IUS wytyczne dotyczące tego, jakie informacje powinny znaleźć się na stronie danej placówki zwracającej się o pomoc pieniężną lub rzeczową, aby zostały spełnione wymogi formalne. To ułatwi przekazywanie przez darczyńców pomocy materialnej i środków finansowych.

Danuta Kusiak
Przewodnicząca ORPiP
 
« powrót|drukuj