Skip Navigation
 

WYBORY

KOMUNIKAT!!!


Szanowni Państwo,
Informujemy o decyzji podjętej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020roku o zmianie kalendarza wyborczego
Załączniki:
Uchwała Nr 387/VII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/VII/2019 NRPiP z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego ,
Uchwała Nr 388/VII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 359/VII/2019 NRPiP z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
Przewodnicząca ORPiP w Zamościu
Danuta Kusiak