WYBORY SAMORZĄDOWE NA VIII KADENCJĘ – INFORMATOR

WYBORY SAMORZĄDOWE NA VIII KADENCJĘ – INFORMATOR

Okręgowy zjazd jest najwyższym organem okręgowej izby. Uczestniczą w nim delegaci wybrani w rejonach wyborczych obejmujących swoim zasięgiem część obszaru okręgowej izby. W miesiącu październiku odbędą się wybory naszych delegatów na VIII kadencję....