Skip Navigation
 


Archiwum

BEZPŁATNE SPECJALIZACJE!!!

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu,
informuje, że powołując się na pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 29.11.2016 r. z otwarcia ofert w sprawie II edycja przetarg nieograniczony ZZP-229/16 CZĘŚCI 1÷24 - Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, będzie prowadził szkolenia specjalizacyjne na terenie województwa lubelskiego w dziedzinie:

- Pielęgniarstwo internistyczne – miejsce szkolenia Zamość
- Pielęgniarstwo chirurgiczne – miejsce szkolenia Zamość
- Pielęgniarstwo geriatryczne – miejsce szkolenia Zamość
- Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka – miejsce szkolenia Chełm
- Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – miejsce szkolenia Chełm
- Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – miejsce szkolenia Chełm


W związku z powyższym, prosimy o niezwłoczne składanie dokumentów tj.
- Wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne
- Kserokopia prawa wykonywania zawodu potwierdzony za zgodność z oryginałem,
- zaświadczenie o 2 letnim stażu pracy w ciągu ostatnich pięciu lat
do dnia 20 grudnia 2016 r. na adres Placówki Szkoleniowej w Tarnobrzegu:
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 8232323, tel. kom. 723112323

Termin pierwszych zajęć – najpóźniej 31 grudnia 2016 r. w załączeniu zamieszczamy zarówno pismo informujące o specjalizacjach jak i wniosek w wersji edytowalnej.
 
 
« powrót|drukuj