Skip Navigation
 


Archiwum

 

Akademia Umiejętności Nowoczesnej Położnej

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy informacje dotyczące "Akademii Umiejętności Nowoczesnej Położnej" , która odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) w Warszawie, Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w godzinach od 10.00 do 15.00.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do dnia 30 marca 2018 r.
Zapraszamy do rejestracji przez stronę http://www.akademiapoloznej.pl

Stanowiska nr 20 i 21 NRPiP

Stanowisko nr 20 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 20 czerwca 2018 r. w sprawie wykreślenia z projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w § 5 ust. 6 pkt. 2 zapisu w brzmieniu: ratownika medycznego

Stanowisko nr 21 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 20 czerwca 2018 r. w sprawie eliminowania pielęgniarek systemu ze składu zespołu ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek I Położnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zamieszczania zadań egzaminacyjnych (tzn. banków pytań)

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zamieszczania zadań egzaminacyjnych (tzn. banków pytań)

STANOWISKA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

STANOWISKO NR 19 NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE PROPOZYCJI MINISTRA ZDROWIA DOTYCZĄCEGO PRZEKAZANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA PODWYŻSZENIE WYNAGRODZEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ STANOWISKO NR 18 NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZEZ MZ I NFZ MAJĄCYCH NA CELU OPRACOWANIE PRODUKTU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI ZATRUDNIONE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW TYCH DOMÓW

MZ: w październiku szpitale otrzymają dodatkowe środki dla pielęgniarek

Resort zdrowia zapewnia, że jeszcze w październiku świadczeniodawcy będą mogli otrzymać dodatkowe środki na świadczenia pielęgniarskie, w wysokości należnej od 1 września br. Zdaniem pielęgniarek wzrost wynagrodzeń proponowany przez resort jest zbyt niski.

(...)

Informacja ze spotkania roboczego przedstawicieli środowiska pielęgniarek nefrologicznych w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 lutego 2015 r.

Spotkanie zorganizowane zostało na zaproszenie Grażyny Rogali-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie - Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Pismo do Prezesa Rady Ministrów

Pismo Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Rady Ministrów - Pana Donalda Tuska.

Odpowiedź z MZ w sprawie powołania Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Odpowiedź z MZ w sprawie powołania Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Treść pisma do pobrania

Komunikat MZ w sprawie bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom

Szanowni Państwo,
na kolejnej stronie zamieszczamy komunikat Ministerstwa Zdrowia do rodziców i opiekunów dzieci w sprawie bezpłatnej akcji szczepień przeciwko pneumokokom.
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem.

ZINBRYTA (DAKLIZUMAB BETA): ZAWIESZENIE POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W UNII EUROPEJSKIEJ

Szanowni Państwo,
w załączeniu zamieszczamy informację dotyczącą zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej leku ZINBRYTA (DAKLIZUMAB BETA).

II Kongres Położnych Rodzinnych pt: „BLIŻEJ KOBIETY - DALEJ OD KONKURENCJI”

Szanowni Państwo,
w załączeniu zamieszczamy informację dotyczącą II Kongresu Położnych Rodzinnych pt: „BLIŻEJ KOBIETY - DALEJ OD KONKURENCJI”, który odbędzie się w dniach7-8 kwiecień 2018r. w Hotelu Agit w miejscowości Lublin.
Kongres organizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych ul. Romana Maya 56 , 64-500 Szamotuły, info@poloznerodzinne.pl, tel. 605 571 596

Konferencja PIELĘGNIARSTWO – KIERUNKI, WYZWANIA, DOŚWIADCZENIA

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję dla pielęgniarek i położnych
„PIELĘGNIARSTWO – KIERUNKI, WYZWANIA, DOŚWIADCZENIA"
która odbędzie się 13 – 14 kwietnia 2018r. w Warszawie, w Hotelu Lord, Al. Krakowska 218 K.
(...)

Badanie opinii dotyczących laktacji oraz roli położnej w promowaniu karmienia piersią

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy badanie opinii dotyczących laktacji oraz roli położnej w promowaniu karmienia piersią. Dane pozyskane w trakcie badania pozostaną poufne i anonimowe. Będą wykorzystywane wyłącznie w celu opracowania zbiorczego raportu naukowego. Badanie zostało objęte patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Położnych.
Badanie trwa od 22 stycznia do 31 marca 2018r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Konferencja „Kobieta poza macierzyństwem"

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w:
V Ogólnopolskiej Konferencji „Kobieta poza macierzyństwem”, która odbędzie się w dniach :
28 luty- 01 marzec, Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Boss, Warszawa.
(...)

Stanowisko Nr 15 NRPiP z dnia 4 grudnia 2013

Stanowisko Nr 15 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2013 r.

dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Pełny tekst do pobrania tutaj

Bezpłatna konferencja "Pielęgniarka i położna operacyjna w różnych specjalnościach"

Szanowni Państwo,
w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie uprzejmie informuję, że OIPiP w Lublinie wspólnie z Komisją ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego działającą przy ORPiP w Lublinie organizuje w dniu 15 luty 2018r. bezpłatną konferencję dla pielęgniarek i położnych operacyjnych pod wiodącym tytułem "Pielęgniarka i położna operacyjna w różnych specjalnościach".

Konferencja NEONURSING 2018

Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych zapraszamy na Konferencję NEONURSING 2018.
Termin: 13-14 kwietnia 2018.
Miejsce: Hotelu Borowiecki w Łodzi ul. Kasprzaka 7/9
Konferencja ma charakter ogólnopolski i skierowana jest do pielęgniarek i położnych pracujących na oddziałach neonatologicznych i OION-ach.
Szczegółowe informacje w tym ramowy program oraz formularz rejestracji są dostępne na stronie http://www.ptpipn.eu w zakładce poświęconej Konferencjom.

V Ogólnopolska Konferencja „Kobieta poza macierzyństwem”

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji „Kobieta poza macierzyństwem” która odbędzie się w dniach 28 luty- 01 marzec, w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Boss, Warszawa

III Narodowy Kongres Żywieniowy

Szanowni Państwo!
W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego zapraszamy na III Narodowy Kongres Żywieniowy „Żywność i żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2017”, organizowany przez Instytut Żywności i Żywienia w dniach 26-27 stycznia 2018 r. na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.
Szczegóły w załączniku.

Informacja dla położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy pismo Wojewódzkiej Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego dr hab. n. o zdr. Grażyny Iwanowicz - Palus odnośnie materiałów Warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w II etapie XIII Ogólnopolskiego Konkursu ,,Pielęgniarka / Pielęgniarz Roku 2017”.
Karty Zgłoszenia Uczestników należy przesłać do Oddziału Wojewódzkiego PTP w Lublinie na adres: Biuro Naczelnej Pielęgniarki, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin lub ptp.oddzial.lublin@gmail.com ; fax nr 81 7244608 w terminie do 20 stycznia 2018 r.
(...)

Komunikat firmy Biogen Poland Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy komunikat firmy Biogen Poland Sp. z o.o. w sprawie ograniczenia stosowania leku Zinbryta (daklizumab) wraz z pismem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Konferencja Przebieg ciąży a zdrowie matki - uwarunkowania medyczne i prawne

Szanowni Państwo
poniżej zamieszczamy zaproszenie na konferencję "Przebieg ciąży a zdrowie matki - uwarunkowania medyczne i prawne" 18 listopada 2017, Warszawa.
Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo pod adresem: http://zdrowiematki.ordoiuris.pl
Osoby chcące wziąć w niej udział proszone są o rejestrację poprzez stronę internetową zdrowiematki.ordoiuris.pl do dnia 6 listopada 2017 r., po tym terminie prosimy o kontakt pod adresem: konferencja@ordoiuris.pl.
Udział w konferencji jest bezpłatny, ma ona charakter otwarty.
W przypadku dodatkowych pytań, uprzejmie prosimy o kontakt na adres mailowy konferencja@ordoiuris.pl

Zaproszenie na I Kongres Położnych Rodzinnych

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy zaproszenie na I Kongres Położnych Rodzinnych.
Szczegóły w załącznikach.

JEDNOOSOBOWE OBSADY PIELĘGNIARSKIE I POŁOŻNICZE – SPRZECIW NRPIP

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy sprzeciw Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie jednoosobowych obsad pielęgniarskich i położniczych.

V Jubileuszowa Konferencja "Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy"

Szanowni Państwo,
w imieniu Pani Alicji Szewczyk - Przewodniczącej Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, przesyłam zaproszenie do udziału w V Jubileuszowej Konferencji "Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy", która odbędzie się 29 września br. w Warszawie.
Podczas spotkania będziecie mogli Państwo wziąć udział w warsztatach poświęconych następującym tematom:
Praca z pacjentem ze stopą cukrzycową,
Komunikacja z trudnym pacjentem,
Praca z osobą w wieku podeszłym.
Cena udziału to 169 zł.
Przy rejestracji prosimy używać kodu rabatowego : jesien917
Rejestracji można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
http://i.pzwl.pl/pip_2017/

I Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii

Szanowni Państwo,
przekazujemy do zapoznania się folder o konferencji adresowanej do osób zainteresowanych tematyką pielęgniarstwa operacyjnego. Konferencja odbędzie się 22 września 2017 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
Są jeszcze wolne miejsca.
Folder informacyjny znajduje się w załączniku

Konferencja pt. "Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku" część II

Szanowni Państwo,
informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu organizuje konferencję pt. "Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku" część II, która odbędzie się 27.10.2017r. w godz. 09.00-15.00 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Konferencja Naukowa nt. Nauki o zdrowiu - kierunki zmian i perspektywy rozwoju.

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji zapraszamy Państwa na IV Konferencję Naukową nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU organizowaną przez Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017r. o godz. 9.00 (Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam informację o Międzynarodowej Konferencji organizowanej w Warszawie w dniach 9-10 października 2017 r.

I Ogólnopolskie Szkolenie dla Pielęgniarek Oddziałowych.

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy informacje i kartę zgłoszenia na I Ogólnopolskie Szkolenie dla Pielęgniarek Oddziałowych.
Szkolenie odbędzie się w Augustowie w dniach 6-9 listopada 2017 r.
Dla chętnych przyjazd dzień wcześniej i wycieczka do Wilna.

Konferencja "Od teorii do praktyki"

Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa zapraszamy Państwa do udziału w corocznej konferencji pt. ,, Od teorii do praktyki ", która odbędzie się w Lądku Zdroju - Uzdrowisko Lądek Długopole Zdrój Wojciech ul. Plac Mariański 13, w dniach 6 - 7 października 2017 roku.

IV Ogólnopolska Konferencja Matka i Dziecko we Współczesnym Świecie „Nowotwory a ciąża”

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Matka i Dziecko we Współczesnym Świecie „Nowotwory a ciąża”, która odbędzie się w dniach 1-2 września 2017
Lokalizacja: DOUBLE TREE BY HILTON Warszawa ul. Skalnicowa 21
Celem konferencji jest edukacja, wymiana doświadczeń i zaleceń dotyczących postępowania, leczenia oraz podejścia do ciężarnych pacjentek z chorobą nowotworową. (...)

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy zaproszenia na I Konferencję Naukowo-Szkoleniową Opieki Długoterminowej na Lubelszczyźnie dla Pielęgniarek dtóra odbędzie się w dniu 12 września 2017r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54 a, Budynek C, Sala wykładowa.

IV Konferencja Naukowa nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji zapraszam Państwa na IV Konferencję Naukową nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU organizowaną przez Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017r. o godz. 9.00 (Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku) Zachęcam również do przesyłania artykułów do Monografii, których tematyka związana będzie z sesjami Konferencji lub do Kwartalnika Międzynarodowego „Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej” publikowanych za pośrednictwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
W załączeniu przesyłam program ramowy konferencji wraz z załącznikami.

V Jubileuszowa Konferencja Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy

Szanowni Państwo,
W imieniu Pani Alicji Szewczyk - Przewodniczącej Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, przesyłam zaproszenie do udziału w V Jubileuszowej Konferencji Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy, która odbędzie się 29 września br. w Warszawie.
Więcej informacji o wydarzeniu mogą Państwo znaleźć w załączonych plikach a także na stronie internetowej https://www.instytutpwn.pl/konferencja/diabetologia2017/

III Ogólnopolska Konferencja o tematyce onkologiczno-paliatywnej

Szanowni Państwo,
informujemy, że Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku organizuje od 8 do 9 września 2017 III ogólnopolską konferencję o tematyce onkologiczno-paliatywnej. Skierowane zarówno do lekarzy, jak i pielęgniarek konferencyjne wykłady i warsztaty wszechstronnie poruszą aspekty interdyscyplinarnej opieki nad osobami u kresu życia, obejmą problematykę medyczną, jak również zagadnienia związane z pomocą psychologiczną, duchową i socjalną. Swoimi doświadczeniami i refleksjami podzielą się również wykładowcy spoza Polski.

WARSZTATY nr 4 „Efektywna współpraca zawodów medycznych jako klucz do sukcesu w profilaktyce otyłości”

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam informacje o warsztatach organizowanych przez Fundację My Pacjenci, NRPiP, NIL, NIA w ramach projektu Razem dla zdrowia na temat „Efektywna współpraca zawodów medycznych jako klucz do sukcesu w profilaktyce otyłości”, które odbędą się 30.06.2017, godz.9.00 – 16.00 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Sobieskiego 110. Zapisy już są otwarte i odbywają się przez stronę projektu www.razemdlazdrowia.pl w zakładce Spotkania natomiast szczegółowe informacje można uzyskać poprzez infolinię: 690 677 446 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00) e-mail: kontakt@razemdlazdrowia.pl Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych Fundacja My Pacjenci zwraca się z prośbą o informację w tym zakresie i pilną rejestrację. Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

XII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy informacje nt. XII Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych "Zarządzanie personelem pielęgniarskim" która odbędzie się w Augustowie, w dniach 25 - 28 września 2017 r.
(...)

Pismo w sprawie klasyfikacji odpadów

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy link do pisma w sprawie klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo odpadów ampułko-strzykawek.
http://nipip.pl/odpowiedz-departamentu-gospodarki-odpadami-ministerstwie-srodowiska-pismo-naczelnej-rady-pielegniarek-poloznych-sprawie-klasyfikacji-odpadow-powstajacych-wyniku-wykonywania-domu-pac/

Opinia Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Szanowni Państwo,
w załączeniu zamieszczamy opinię Konsultanta krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 12.08.2014r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki iniekcji penicyliny prokainowej i preparatów penicylinopochodnych u dzieci w warunkach ambulatoryjnych.

Konferencja pt. ,,Wzmacnianie kompetencji we współpracy z lekarzem i pacjentem”

Szanowni Państwo,
8 czerwca 2017 roku zapraszamy do Katowic na II edycję konferencji pt. ,,Wzmacnianie kompetencji we współpracy z lekarzem i pacjentem” poświęconej aktualnym wyzwaniom rynkowym i organizacyjnym w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych. Organizatorem wydarzenia jest czasopismo OSOZ Polska.(..)

Spotkanie z zakresu neonatologii i pediatri

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 8-9 września 2017r., w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,odbędzie się kolejna edycja spotkań z zakresu neonatologii i pediatrii. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest: "ŻYWIENIE NOWORODKA, PROBLEM CIĄGLE AKTUALNY".
...

Ogólnopolska konferencja „PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA”

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam zaproszenie na konferencję „PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA” która odbędzie się w Ostródzie w dniach 12-13 czerwiec 2017 r.

Konferencja "Nowe perspektywy sprawowania opieki przez położną nad kobietą w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem w kontekście świadczeń finansowanych przez NFZ"

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy Zaproszenie na konferencję "Nowe perspektywy sprawowania opieki przez położną nad kobietą w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem w kontekście świadczeń finansowanych przez NFZ".
Konferencja odbędzie się 26.04.2017r. 10:00 w Warszawie.

Oferta WSIiZ w Warszawie na kursy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza do skorzystania z oferty kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.(...)

Ankieta Komisji Europejskiej dotycząca Europejskiej Legitymacji Zawodowej

Szanowni Państwo, w imieniu Koordynatora krajowego ds. dyrektywy 2005/36/WE Pani Danuty Czarneckiej informujmy, że Komisja Europejska przeprowadza właśnie ocenę funkcjonowania Europejskiej Legitymacji Zawodowej oraz mechanizmu ostrzeżeń, ustanowionych na podstawie dyrektywy 2005/36/WE (w drodze nowelizacji dokonanej w 2013 r. dyrektywą 2013/55/UE).
(...)

V JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA z cyklu: „Bydgoskie Spotkania Położnych”

Szanowni Państwo
w załączeniu zamieszczamy informacje dotyczące V JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ z cyklu: „Bydgoskie Spotkania Położnych” z okazji KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNYCH Pt.: „Opieka nad kobietą i jej rodziną w praktyce współczesnej położnej”.
Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy 26 maja 2017 roku.
Szczegóły w załączniku.

Nabór na kurs Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek

Szanowni Państwo,
informujemy że Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek.
Miejsce organizacji szkolenia – Chełm
Termin rozpoczęcia kursu – kwiecień/maj 2017 r.
Koszt kursu ok. 1.300 zł
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach.

Debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

w najbliższy poniedziałek, 27 marca br. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbędzie się Debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.
Organizatorem debaty jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zachęcam Państwa do przekazania informacji o Debacie pielęgniarkom i położnym z Państwa Okręgowej Izby. Są jeszcze wolne miejsca.
Wystarczy wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/debata/

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ„ZARZĄDZANIE OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ„ZARZĄDZANIE OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH – UWARUNKOWANIA PRAWNE, A WYZWANIA PRAKTYKI”SZKOŁA LIDERÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO

Uroczysta gala finału XII Konkursu Pielęgniarka Roku 2016

Szanowni Państwo,
w załączeniu program uroczystej gali finału XII Konkursu Pielęgniarka Roku 2016.

XII Konferencja " Pacjent, pielęgniarka-partnerzy w działaniu"

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazujemy informację dotyczącą XII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu "Pacjent, pielęgniarka-partnerzy w działaniu"
Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 25 - 26 maja br.
Szczegóły na stronie http://www.su.krakow.pl/konferencje/pacjent-pielegniarka/ a także w załączniku.

Bezpłatny kurs dla położnych

Szanowni Państwo ,
poniżej zamieszczamy zaproszenie na bezpłatny kurs specjalistyczny "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji". Szczegóły w załączniku.

Konferencja "Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku"

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zapraszamu na konferencję pt.
"Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku",
która odbędzie się 21.04.2017r. w godz. 09.00-15.00 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19).
Szczegóły i karta zgłoszenia w załączeniu.

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex

W załączniku znajduje się opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego Beaty Ostrzyckiej, w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opiece zdrowotnej.

Plik do pobrania tutaj

Program wspierający kobiety żyjące z HIV

Zakażenie HIV dla kobiety, oprócz konsekwencji zdrowotnych, zazwyczaj wiąże się ze szczególnie dużym obciążeniem psychicznym. Bez odpowiedniego wsparcia trudno kobietom żyjącym z HIV sprostać wyzwaniom, jakimi są m.in. akceptacja zakażenia, ujawnienie go najbliższym czy uzyskanie dobrej jakości opieki medycznej. Z pomocą przychodzi im Program SHE – w 2012 roku w ramach Programu odbył się cykl pięciu otwartych warsztatów edukacyjnych, od 1 stycznia dostępna będzie strona internetowa, stworzona z myślą o szczególnych potrzebach kobiet żyjących z HIV.

Więcej informacji znajduje się w załączniku do pobrania.

Serwis edukacjapacjenta.pl

Od 01.10.2012 funkcjonować rozpoczął edukacyjny serwis www.edukacjapacjenta.pl, którego adresatem są Pielęgniarki i Położne na co dzień edukujące pacjentów z zakresu Pediatrii (m.in. szczepień, dermatologii, higieny i opieki nad noworodkiem, prawidłowego odżywiania dziecka itp.) na ternie całego kraju.

Podstawową funkcjonalnością serwisu jest:
 • Szeroki dostęp do oferowanych na rynku przez Firmy Farmaceutyczne i Towarzystwa Naukowe materiałów edukacyjnych, pomocy szkoleniowych, wyrobów medycznych (np.: glukometr) czy próbek produktów (np.; dermokosmetyków, odżywek dla dzieci itp.) – całkowicie bezpłatnie.
 • Możliwość komentarzy, ocen i porównania między sobą dostępnych na rynku materiałów edukacyjnych i pomocy szkoleniowych, co bezpośrednio wpłynie na aktywizację środowiska Pielęgniarek i Położnych w celu wymiany opinii i doświadczeń
 • II Ogólnopolska Konferencja "Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia pracujących"

  Szanowni Państwo
  zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji "Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia pracujących", która odbędzie się 17-18 marca 2017 w Centrum Kongresowo - Wystawienniczym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa.
  (....)

  Odpowiedź na Stanowisko Nr l Delegatów XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

  Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na stanowisko Nr l Delegatów XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Zamościu z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmian dotyczących wydłużenia wieku emerytalnego

  Informacja o naborze uzupełniającym

  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przesyłam informację o uzupełniającym postępowaniu kwalifikacyjnym dla szkoleń specjalizacyjnych organizowanych na terenie woj. lubelskiego.
  W chwili obecnej:
  - na szkolenie specjalizacyjne Geriatryczne są jeszcze wolne miejsca
  - na szkolenie opieki długoterminowej są jeszcze wolne miejsca

  Zyczenia z okazji Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że 15 lutego jest obchodzony Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego - święto ustanowione przez Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Bloku Operacyjnego (EORNA) - ma na celu głównie promocję tej specjalności.

  Debata Opieka długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce

  Szanowni Państwo,
  poniżej zamieszczamy zaproszenie i informacje dotyczące debaty "Opieka długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce", która odbędzie się 9. 02 .2017 r. w Warszawie.

  Pielęgniarka w randze Wiceministra Zdrowia

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że z dniem 1 lutego 2017 roku na stanowisko Wiceministra Zdrowia ma zostać powołana Pani Poseł Józefa Szczurek – Żelazko. (...)

  Rekrutacja na studia pomostowe

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłamy informację z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu o rozpoczęciu rekrutacji na studia o kierunku pielęgniarstwo pomostowe.
  Szczegóły w załączonym pliku (..).

  VII Karkonoski Kongres Naukowo - Szkoleniowy

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Stowarzyszenia Wspierania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Jeleniej Górze zapraszamy na VII Karkonoski Kongres Naukowo - Szkoleniowy, który odbędzie się 17-18 marca 2017r. w Karpaczu.
  (...)

  Szkolenie e-learningowe: "O karmieniu piersią-szkolenie dla personelu medycznego"

  Szanowni Państwo ,
  w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia i Centrum Nauki o Laktacji zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym : " O karmieniu piersią - szkolenie dla personelu medycznego".
  W załączeniu przekazujemy zaproszenie jak również link za pomocą którego można zarejestrować się na stronie Akademii NFZ. (...)

  IV Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych”.

  W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN–MED
  serdecznie zapraszamy do udziału w IV Konferencji Naukowo–Szkoleniowej „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych”. (....)

  WAŻNE!!!!- INFORMACJA O BEZPŁATNYCH SPECJALIZACJACH - WAŻNE!!!!

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłam informację o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego dla bezpłatnych szkoleń specjalizacyjnych organizowanych w woj. lubelskim w Chełmie i Zamościu.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacją a także zgłaszania się na szkolenia ponieważ są jeszcze wolne miejsca na specjalizacje.

  Zaświadczenia o wymaganych kursach do specjalizacji przedkłada się dopiero przed egzaminem wewnętrznym kończącym specjalizację- kursy można realizować w trakcie specjalizacji.

  Specjalizacja dofinansowana - opieka paliatywna

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłamy ofertę dofinansowanej specjalizacji opieka paliatywna
  Szczegóły w załączniku.

  BEZPŁATNE SPECJALIZACJE!!!

  Szanowni Państwo
  uprzejmie informujemy, że Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu jeszcze w tym roku rozpocznie szkolenia specjalizacyjne na terenie województwa lubelskiego w dziedzinach:

  - Pielęgniarstwo internistyczne – miejsce szkolenia Zamość
  - Pielęgniarstwo chirurgiczne – miejsce szkolenia Zamość
  - Pielęgniarstwo geriatryczne – miejsce szkolenia Zamość
  - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka – miejsce szkolenia Chełm
  - Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – miejsce szkolenia Chełm
  - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – miejsce szkolenia Chełm

  (...)

  Konkurs "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016"

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Konkursu "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016". Szczegóły w załączonych plikach

  Oświadczenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze

  Oświadczenie prezesów samorządów zawodowych dotyczące Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą

  Magazyn Pielęgniarki i Położnej

  Magazyn Pielęgniarki i Położnej
  Zawodowy punkt widzenia
  Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy
  Oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
  (...)

  Bezpłatne szkolenia

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  ma przyjemność poinformować, iż planuje rozpocząć realizację projektu p.n. Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia , Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych , Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki, położnej, pielęgniarza, położnego

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że NRPiP realizując zadania wynikające z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej podjęła uchwałę NR 96/VII/2016r. z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki, położnej, pielęgniarza, położnego oraz zasady jego używania.
  Stroje można zamawiać w Firmie Altreva Polska Sp. z o.o. 91-402 Łódź ul. Pomorska 100, adres e-mail: nowinska@mornow.pl tel. 606 485 063.
  Poniżej uchwała nr 96/VII/2016 wraz z załącznikami.

  Informacja z Ministerstwa Zdrowia

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przekazujemy informację z Ministerstwa Zdrowia odnośnie braku dopełnienia obowiązku zgłaszania pielęgniarek i położnych do oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Zwracamy się z prośbą o zapoznanie z informacją.

  Kurs języka angielskiego dla pracowników placówek medycznych

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłamy informacje nt. specjalistycznych kursów języka angielskiego dla pracowników placówek medycznych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

  „Konkurs na wzorcowo leczoną ranę”

  Szanowni Państwo
  zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi "Konkursu na wzorcowo leczoną ranę".
  Konkurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem medycznym - pielęgniarskim lub lekarskim. Konkurs ma na celu zachęcić przedstawicieli zawodów medycznych do wyboru metod leczenia ran bezpiecznych dla pacjenta, oraz skutecznych, zgodnych z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać studium przypadku leczonej rany wraz z opisem.(...)

  Opinia CKPPIP nt. równoważności specjalizacji zachowawczej i specjalizacji internistycznej.

  Szanowni Państwo,
  poniżej zamieszczamy opinię Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nt. równoważności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.
  Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym dokumentem.

  Nauka języka angielskiego i języka niemieckiego

  Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na konwencie Przewodniczących w dniu 19 października 2016 r. w zakresie przedstawienia Państwu, oferty nauki systemem on-line j. angielskiego i niemieckiego rekomendowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych przekazujemy Członkom samorządu oraz ich Rodzinom bardzo atrakcyjną i innowacyjną ofertę nauki języka angielskiego oraz niemieckiego. Został wynegocjowany dla Państwa Członków, bardzo korzystny rabat w wysokości 50% za roczny, kompleksowy kurs na platformie do samodzielnej nauki języków www.eTutor.pl .
  (....)

  Informacja dot. obowiązku noszenia identyfikatorów przez pielęgniarki/położne

  Czy pielęgniarki/położne w placówkach medycznych mają obowiązek noszenia identyfikatorów?
  Odpowiedź
  Pielęgniarki i położne zatrudnione w szpitalu lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego zakładem leczniczym jest szpital mają obowiązek noszenia identyfikatorów
  Uzasadnienie
  (..........)

  Wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc powołała Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

  Komisja ma zadanie ustalić czy podczas leczenia szpitalnego doszło do nieprawidłowości czyli zaistnienia tzw. zdarzeń medycznych, za które należy się odszkodowanie.

  BEZPŁATNE KURSY!!!!

  Szanowni Państwo !!!
  W związku z wymogami NFZ dotyczącymi kwalifikacji pielęgniarek i położnych przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.
  (.....)

  XIII Kongres Pielęgniarek Polskich

  Szanowni Państwo,
  zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Pielęgniarek Polskich. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Kongresu pod linkiem http://kongres.ptp.na1.pl/

  XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy OIPiP w Zamościu - 27 października 2011

  Na mocy Uchwały 316/V/11 ORPiP w Zamościu z dnia 23.09.2011 r. zwołuje się XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy OIPiP w Zamościu, który odbędzie się 27 października 2011r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Gościńca "Magnat" Kalinowice 175d k. Zamościa.
  W załączeniu lista delegatów wybranych na zebraniach wyborczych na okres VI kadencji w latach 2011 - 2015.

  Stanowisko w sprawie propozycji MZ dotyczącej zmian w systemie kształcenia

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przekazuję do zapoznania wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia.

  Odpowiedź MZ na Apel NRPiP ws. poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i połoznej

  Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy plik z pismem, które otrzymała Prezes NRPiP pani Zofia Małas z Ministerstwa Zdrowia odnośnie apelu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.

  Oferta WSBiP w Ostrowcu Św.

  Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam ofertę Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim dot. studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia".

  Informacja o realizacji podwyżek w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

  Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące realizacji podwyżek w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

  Informacja NRPiP w sprawie projektu Zarządzenia dotyczącego POZ

  W załączeniu zamieszczamy pismo dotyczące ogłoszenia Zarządzenia nr 50 Prezesa NFZ" w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej", w którym zawarty jest wzrost finansowania świadczeń lekarza POZ dla populacji w grupach wiekowych 40-65 r.ż. i powyżej 65 lat. Powyższy wzrost , zgodnie z uzasadnieniem projektu do zarządzenia, podyktowany był potrzebą zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w praktykach lekarskich od 1 września 2016 r.
  Zamieszczamy również pismo NRPiP do Prezesa NFZ dotyczące opiniowania projektu zarządzenia nr. 50.

  Stanowisko NRPiP dot. POZ

  W dniu 28.06.br. zebrał się Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej przy NRPiP. Celem spotkania była analiza ZARZĄDZENIA Nr 50/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2016 r.w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz wypracowanie strategii-standardu opieki pielęgniarki szkolnej. więcej...

  Nabór uczestników na kursy specjalistyczne w Lublinie

  Szanowni Państwo,
  informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w ramach projektu "Nowoczesne pielęgniarstwo w realizacji świadczeń zdrowotnych" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczyna nabór kandydatów na bzepłatne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

  Stanowisko nr 1 Prezydium NRPiP przyjęte w dniu 30 maja 2016 r.

  Szanowni Państwo
  w załączniku zamieszczam Stanowisko nr 1 Prezydium NRPiP przyjęte w dniu 30 maja 2016 r. w sprawie strajku pielęgniarek i położnych w Instytucie "Pomniku - Centrum Zdrowia Dziecka"

  Korespondencja z Prezydentem RP w/s Narodowej Rady Rozwoju

  Szanowni Państwo w załączniku przekazuję korespondencję Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie składu Naczelnej Rady Rozwoju.

  INFORMACJA PSPP

  Szanowni Państwo
  poniżej przesyłamy informację Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych

  XIII KONGRES PIELĘGNIAREK POLSKICH

  Szanowni Państwo
  zachęcamy w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, do zapoznania się z informacjami na temat XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich.

  Odpowiedź MZ na wniosek z Nadzwyczajnego XXXI Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego OIPiP Zamość

  Szanowni Państwo poniżej w załączonym pliku znajduje się odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wniosek z Nadzwyczajnego XXXI Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego OIPiP w Zamościu dotyczący przywrócenia uprzednio obowiązującego czasu pracy (5 godzin) dla pracowników zatrudnionych przy świadczeniu pracy w pracowniach radiologicznych - pracowniach gdzie wykorzystywane jest promienie jonizujące.

  Pismo NFZ w sprawie Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży

  W załączeniu przesyłamy do zapoznania pismo NFZ w sprawie opieki nad kobietą w ciąży.

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  Poniżej znajdziecie Państwo pismo informujące o działaniu platformy e-learningowej, która została utworzona w ramach zrealizowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”.

  Informacja dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  W załączeniu przesyłamy pisma dotyczące informacji dla POZ

  XXIV Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

  26 marca 2010 r. odbył się XXIV Zjazd Sprawozdawczy OIPiP w Zamościu.

  Stanowisko Prezydium ORPiP w Zamościu w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w DPS

  Treść stanowiska

  Stanowisko zostało skierowane do Wojewody Lubelskiego, Starostów Powiatu hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, biłgorajskiego i Prezydenta Miasta Zamość

  Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

  Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych informuje o możliwości kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach Projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

  Czy pielęgniarka może wykonać zlecenie telefoniczne?

  Odpowiedź

  Pielęgniarka może wykonać zlecenie lekarskie udzielone telefonicznie, jednakże wyłącznie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

  Uzasadnienie

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.) - dalej u.z.p.p., w art. 15 ust. 1 u.z.p.p. stanowi, że pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej. Wyjątek od tej zasady zawarty został w art. 15 ust. 2 u.z.p.p., w myśl którego zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 15 ust. 1 u.z.p.p., nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

  (...)

  Opinia w sprawie wykonywania badań laboratoryjnych na przyłóżkowych aparatach do pomiaru parametrów krytycznych i autoryzacji ich wyników przez pielęgniarkę zatrudnioną w anestezjologii i intensywnej terapii

  Czy pielęgniarka zatrudniona w anestezjologii i intensywnej terapii posiadająca kwalifikacje tj. kurs kwalifikacyjny bądź specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki może wykonywać badania laboratoryjne na przyłóżkowych aparatach do pomiaru parametrów krytycznych i autoryzować ich wyniki w szczególności oznaczanie równowagi kwasowo-zasadowej, elektrolitów, morfologi, metabolitów?

  Odpowiedź

  Pielęgniarka zatrudniona w anestezjologii i intensywnej terapii posiadająca kwalifikacje tj. kurs kwalifikacyjny bądź specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki nie może wykonywać badań laboratoryjnych na przyłóżkowych aparatach do pomiaru parametrów krytycznych i nie może też autoryzować ich wyników.

  (...)

  Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie pobierania i oznaczenia przez pielęgniarkę badań laboratoryjnych w oddziałach szpitalnych

  Zgodnie z art.4.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039) z dnia 15 lipca 2011 roku pielęgniarka realizuje zlecania lekarskie w procesie diagnostycznym, leczniczym i rehabilitacyjnym. Samodzielne wykonywanie przez pielęgniarkę badań diagnostycznych zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz.1540). § 1 pkt 2 lit. c-h przywołanego rozporządzenia określa, że pielęgniarka jest uprawniona jest do wykonywania samodzielnego bez zlecenia lekarskiego czynności wskazanych w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Należą do nich:

  (...)

  Opinia w sprawie pobierania krwi do badań laboratoryjnych i wykonywania badań laboratoryjnych przez pielęgniarki

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.11.174.1039) reguluje zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki.

  Zgodnie z art. 4 cytowanej Ustawy wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki. Udzielanie świadczeń, o których mowa powyżej pielęgniarka wykonuje poprzez:

  (...)

  Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych

  Materiał do badań laboratoryjnych (głównie krew do badań mikrobiologicznych) może być pobierany od pacjentów hospitalizowanych zarówno przez pielęgniarki i położne, jak i przez diagnostów laboratoryjnych. Aktem prawnym nadającym uprawnienia diagnostom, do pobierania krwi jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.2001.100.1083), zapis art. 3 pkt. 1 w brzmieniu „diagnosta laboratoryjny jest uprawniony do wykonywania zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych”. Podział zadań pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi w zakładzie opieki zdrowotnej należy do kierownictwa zakładu.

  (...)

  Opinia w sprawie pobierania krwi tętniczej przez pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki

  Czy pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki ma uprawnienia do pobierania krwi tętniczej?

  Odpowiedź

  Pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki nie ma uprawnień do pobierania krwi tętniczej.

  (...)

  Czy pielęgniarka opieki długoterminowej może pobrać materiał na badania laboratoryjne w domu pacjenta?

  Odpowiedź

  Pielęgniarka opieki długoterminowej nie powinna pobierać materiału do badania laboratoryjnego w domu pacjenta. Pielęgniarka pracująca w zespole leczenia żywieniowego w warunkach domowych nie powinna pobierać badań w domu pacjenta. Pobieranie materiału do badań w domu pacjenta należy do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

  (...)

  Kto dokonuje znieczulenia miejscowego w bloku operacyjnym?

  Odpowiedź
  Na bloku operacyjnym znieczulenie regionalne wykonuje wyłącznie lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.
  W gabinecie zabiegowym znieczulenie miejscowe wykonywane jest przez lekarza.

  Uzasadnienie
  (...)

  Czy pielęgniarka może zmienić drogę podania leku określoną w zleceniu lekarskim?

  Odpowiedź:
  Pielęgniarka nie może samodzielnie zmienić drogi podania leku określonej w zleceniu lekarskim.

  Uzasadnienie:
  (...)

  Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

  Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie poparcia działań podjętych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dotyczący sprzeciwu wobec projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i innych ustaw.

  Treść stanowiska

  Notatka ze spotkania Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa w Ministerstwie Zdrowia

  W dniu 11 grudnia 2007 roku w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.

  Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie "Fentanyl przezskórny: przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na Fentanyl przezskórny w postaci plastrów".

  Do pobrania

  Uznawanie kwalifikacji osób, które ukończyły liceum medyczne, na zasadach praw nabytych zgodnie z art. 23 Dyrektywy 2005/36/WE

  W dniu 25 lutego 2014 r. Pani Wiceprezes NRPiP złożyła zapytanie do Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, które ukończyły liceum medyczne, to jest, czy pielęgniarki, które ukończyły liceum medyczne mogą mieć już uznane kwalifikacje na zasadzie praw nabytych (według art. 23 dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych), a więc czy wystarczające będzie wykazanie przez pielęgniarkę wykonywania zawodu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat czy też należy nadal stosować wobec nich ogólny system uznawania kwalifikacji.

  W dniu 20 marca 2014 r. Pani Wiceprezes otrzymała odpowiedź na ww. zapytanie. W załączeniu zapytanie Pani Wiceprezes NRPiP, odpowiedź Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia oraz pismo Pani Prezes NRPiP.

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

  1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie określa katalog wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom w ramach świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez NFZ, wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania, kryterium przyznawania, okresów użytkowania i limitem cen napraw. Przedmiotowe rozporządzenie zakłada wprowadzenie jednolitego wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie, który uwzględnia potrzeby zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne.

  Uchwała nr 113/VI/2013 w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej

  Uchwała Nr 113/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2013 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej (...)

  Uznawanie kwalifikacji absolwentek liceów medycznych

  Od dnia 9 października 2013 roku kwalifikacje ponad połowy polskich pielęgniarek, które były tego pozbawione, będą automatycznie uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
  Oznacza to, że również te najbardziej doświadczone i najdłużej pracujące w zawodzie (licea medyczne przestały istnieć w 1996) pielęgniarki mogą bez dodatkowych formalności podejmować pracę w dowolnym kraju członkowskim UE. Parlament Europejski uchwalił zmiany w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych, które umożliwiają:

 • automatyczne uznawanie kwalifikacji pielęgniarek - absolwentek liceów medycznych (na zasadzie praw nabytych)
 • zmianę warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych – absolwentek szkół pomaturalnych polegającą na skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego (3 kolejne lata z ostatnich 5 lat, zamiast 5 lat doświadczenia z ostatnich 7 lat)
 • Czy pielęgniarki i położne zatrudnione w podmiotach leczniczych mają obowiązek używania imiennej pieczątki?

  Ustawodawca nie wymaga bezpośrednio, aby pielęgniarki i położne zatrudnione w podmiotach leczniczych używały pieczątek, ale wprowadza bezwzględny wymóg, aby każdy wpis w dokumentacji medycznej był opatrzony czytelnym oznaczeniem osoby dokonującej wpisu. (...)

  Czy pielęgniarki / położne prowadzące grupową praktykę pielęgniarek / położnych muszą posiadać przeszkolenie w zakresie bhp?

  Odpowiedź: Pielęgniarki / położne prowadzące grupową praktykę nie mają obowiązku odbywania szkolenia bhp.

  Wyjątek dotyczy osób samozatrudnionych, a więc pielęgniarek wykonujących indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

  Zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej kp, pracodawca został zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p., nie tylko osobom wykonującym prace na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę), ale także osobom samozatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt) tzn. prowadzącym, w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, na własny rachunek działalność gospodarczą.

  Tym samym, art. 304 § 1 k.p. nałożył na osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładzie pracy, w omawianym przypadku na pielęgniarkę wykonującą indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, obowiązki jakie spoczywają na pracownikach co do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że pielęgniarka samozatrudniona musi w szczególności: znać przepisy bhp; brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu; poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

  Autor odpowiedzi: Dorota Karkowska - serwis "Prawo i Zdrowie"

  Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

  Stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie:
  1. umów cywilno-prawnych zawieranych przez pielęgniarki
  2. przemieszczania i podnoszenia pacjentów
  3. odpadów medycznych
  4. zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia

  Komunikat nt. obowiązku składania informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania

  W związku z art. 17 ust 1 i 36 ust. 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 (Dz. U. z 2010, nr 185 poz. 1243) wytwórcy odpadów niebezpiecznych, do których zalicza się odpady medyczne są zobowiązani do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach i ich zagospodarowaniu....
   
  « powrót|drukuj