Skip Navigation
 

Wnioski do pobrania

Wniosek na przeszkolenie po 5 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

Wniosek o refundację kosztów kształcenia

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpis na listę członków

Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Wniosek o przyznanie ograniczonego lub prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie na listę członków

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie na listę członków

Wniosek o wpis do Rejestru

Wniosek o wykreślenie z Rejestru

Wniosek o wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek/ położnych prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Arkusz aktualizacyjny Cz. ”A” (dane identyfikacyjne dane osobowe, dane kontaktowe)

Arkusz aktualizacyjny Cz. ”B” (dane identyfikacyjne, dane o wykształceniu, dane o stopniach i tytułach naukowych),

Arkusz aktualizacyjny Cz. ”C” (dane identyfikacyjne, dane o stażu podyplomowym)

Arkusz aktualizacyjny Cz. „D” (dane identyfikacyjne, dane zawodowe)

Arkusz aktualizacyjny Cz. „E” (dane identyfikacyjne, informacje o wpisie do RPPDL, dane o zatrudnieniu),

Arkusz aktualizacyjny Cz. „F” (dane identyfikacyjne, dane o zatrudnieniu)

Arkusz aktualizacyjny Cz. ”G” (dane identyfikacyjne, dane o kształceniu podyplomowym)

Arkusz aktualizacyjny Cz. ”H” (dane do korespondencji, oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych)

Wniosek o uznanie kwalifikacji w krajach Uni Europejskiej
Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu przejścia na emeryturę

Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu śmierci

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawoduInformacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych

* OŚWIADCZENIE O ZAROBKACH WSPÓŁMAŁŻONKA
 
 
« powrót|drukuj