Skip Navigation
 

Wnioski do pobrania

Wniosek na przeszkolenie po 5 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu

Wniosek o refundację kosztów kształcenia

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpis na listę członków

Wniosek o przyznanie ograniczonego lub prawa wykonywania zawodu osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie na listę członków

Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie na listę członków

Wniosek o wpis do Rejestru

Wniosek o wykreślenie z Rejestru

Wniosek o wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek/ położnych prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Wkładka dodatkowa do arkusza aktualizacyjnego w przypadku większej ilości danych

Wniosek o uznanie kwalifikacji w krajach Uni Europejskiej


Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu przejścia na emeryturę

Wniosek o wypłatę zasiłku z tytułu śmierci

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej w ramach praktyki

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych dla osób które posiadają prawo wydane przed 3 listopada 1999

Oświadczenie o zarobkach współmałżonka

 
 
« powrót|drukuj