30 lat Samorządu Zawodowego

Pielęgniarek i Położnych

 

 1991-2021

 

   

 

      Samorząd powstał na mocy Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. Reprezentuje najliczniejszą grupę zawodową w  Rzeczypospolitej Polskiej. Powołanie go do życia było nadzwyczajnym dziełem kilku tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. To oni wyznaczyli nowy etap w historii polskiego pielęgniarstwa. Pierwszy raz w historii zostaliśmy uznani za odrębną grupę zawodową, przestaliśmy być pomocą medyczną i staliśmy się niezależnym ciałem opiniotwórczym, którego mottem stało się powiedzenie „ Nic o nas bez nas”.

Samorząd pielęgniarek i położnych powstał w celu reprezentowania osób wykonujących zawód pielęgniarki i zawód położnej oraz sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Jest on niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  oraz 45 okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim pionierkom i kontynuatorkom za ogromy wkład pracy w tworzenie podwalin i korzeni Naszego samorządu.

Dziękuję za trzydzieści lat wspólnej pracy i współpracy, za zaangażowanie, wierność wartościom i bezinteresowność.

Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Danuta Kusiak

Share This