WAŻNE: Teleporady realizowane przez pielęgniarki i położne- oferta dodatkowej pracy

Oferta dodatkowej pracy dla pielęgniarek i położnych 
 1. Oferta skierowana do pielęgniarek i położnych w ramach dodatkowej pracy i zatrudnienia na umowę zlecenie przez podmiot leczniczy.
 2. Realizacja udzielania świadczeń wyłącznie w ramach teleporady.
 3. Czas udzielania teleporad w godzinach 18.00 – 8.00 (na zasadzie nocnej i świątecznej pomocy medycznej – czyli:
 • zebranie wywiadu
 • wpisane danych do systemu (połączonego z systemem e-wuś)
 • pokierowanie pacjenta gdzie powinien zgłosić się (np. SOR, IP, do AOS itp. lub zaordynowanie leku zgodnie z kompetencjami pielęgniarek, położnych, które posiadają odpowiedni kurs.

4. Wycena teleporady udzielonej wyłącznie przez pielęgniarkę, położną wynosi 12,00 zł brutto ( teleporada oszacowana jest średnio na 10-15 minut dla pacjenta, czyli wpisanie do systemu, który                    będzie połączony z systemem e-wuś i udzielenie porady). Przyjęto założenia, że na 1 godzinę przypadać będzie ok 6 porad natomiast oszacowano, że po nagłośnieniu i przeprowadzonej                         medialnej kampanii może być ok. 100 000 porad dziennie.

    5. W przypadku konieczności odesłania pacjenta do lekarza to wycena tego typu porady wyniesie 8,00 zł (brutto).
    6. Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie przez pielęgniarkę, położną:  komputera, laptopa z dobrym łączem internetowym, aby była łatwa możliwość odebrania połączenia od pacjenta.
    7. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom i położnym obsługującym teleporady, połączenia będą nagrywane.
    8. Utworzony zostanie grafik dyżurów, w którym swobodnie będzie można wpisać sobie wybrany czas ( 7 czy 14 godzin) i dzień dyżurowania.
    9. Projekt przewidziany jest na okres 1 roku, jeśli się sprawdzi będzie przedłużony.
  10. Pielęgniarki i położne zainteresowane dodatkową pracą muszą w zgłoszeniu przesłać dane do umowy oraz dane o dodatkowych kwalifikacjach jeśli takowe posiadają:
 • Imię nazwisko
 • Nr PWZ
 • Adres do korespondencji
 • Adres mailowy, nr telefonu
 • Dane teleadresowe do urzędu skarbowego
 • Dane o posiadaniu kursu w zakresie ordynowania leków i posiadaniu podpisanej umowy z NFZ w tym zakresie ( w przypadku posiadania takiego kursu)
   Oferta skierowana jest wstępnie do 500 pielęgniarek i położnych z całej Polski wobec czego decyduje kolejność zgłoszeń.
   Zainteresowane osoby prosimy o przeslanie zgłoszeń drogą mailową na adres: oipipzamosc@oipip.eu
Share This