Ważna informacja dla Indywidualnych Praktyk-obowiązek sprawozdawczy

„Zgodnie  z art.  30  ust.  1 pkt  3   ustawy  z   dnia  29  czerwca  1995  r.    o   statystyce publicznej (Dz.U  2021  poz.955)  oraz  rozporządzeniem Rady  Ministrów  z    dnia  25 września   2020r.  (Dz.U.  2020  poz.  2062   z  późn.zm.) w  sprawie  Programu    badań statystycznych statystyki  publicznej na  rok  2021, wszystkie praktyki  zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących   we  właściwości Ministra Zdrowia.

Dlatego  też  przypominamy o  wywiązaniu się  z  obowiązku i  zachęcamy do złożenia sprawozdań w  Systemie Statystyki w  Ochronie  Zdrowia.
Kontakt   do  administratorów obsługujących sprawozdawczość na   danym terenie,  oraz  wszystkie niezbędne informacje związane z  dostępem do  Systemu  jak  i  samymi sprawozdaniami znajdują się na  stronie   www.cez.gov.pl w  zakładce „Projekty/Statystyka”.
Dostęp do Systemu  znajduje  się na  stronie:  https://ssoz.ezdrowie.gov.pl

Share This