V Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na tegoroczny Zjazd Pielęgniarek Medycyny Szkolnej.

V Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

Warszawa, 27 – 28 czerwca 2023 r. 

PROGRAM ZJAZDU:

Prawo w medycynie szkolnej

 • Źródła prawa dla medycyny szkolnej. Katalog norm ustawowych, rozporządzeń, zarządzeń Prezesa NFZ, komunikatów i wytycznych.
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych w medycynie szkolnej.
 • Zgoda na udzielanie świadczeń w medycynie szkolnej.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej w medycynie szkolnej.
 • Przechowywanie i transfer dokumentacji medycznej.
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej.

Finanse

 • Rozlicznie świadczeń z NFZ
 • Dyskusja podsumowująca aspekty prawno-finansowe medycyny szkolnej

Psychologia i zdrowie dzieci

 • Zaburzenia afektywne, lękowe i nerwicowe u dzieci i młodzieży. Objawy alarmujące i relacja z dziećmi i młodzieżą w kryzysie zdrowia psychicznego.
 • Praca z uczniami doświadczającymi przemocy. Procedura niebieskiej karty i współpraca z opieką społeczną
 • Techniki komunikowania się z dzieckiem
 • Dyskusja podsumowująca aspekty pracy z dziećmi

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne w załączniku oraz na naszej stronie internetowej: www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia i konferencje”.

Oferta i karta zgłoszenia
Share This