Terminy egzaminów wstępnych na szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków MZ

W imieniu  OIPiP w Lublinie uprzejmie informujemy, że planowane jest rozpoczęcie kształcenia w ramach specjalizacji, w których przewidzianych jest 25 miejsc bezpłatnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia. Podstawą kwalifikacji do specjalizacji jest złożenie w Systemie Monitorowania Kształcenia wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego. Kształcenie odbywać się będzie w niżej wymienionych dziedzinach pielęgniarstwa:

  1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej – planowany termin egzaminu wstępnego 17.11. 2020 r. godz. 10:00
  2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego – planowany termin egzaminu wstępnego 17.11.2020 r. godz. 11:30
  3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa  opieki paliatywnej – planowany termin egzaminu wstępnego 17.11.2020 r. godz. 13:00
  4. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologiczne i intensywnej – opieki planowany termin egzaminu 18.11.2020 r. godz. 12:00
  5. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – planowany termin egzaminu wstępnego 18.11.2020 r. godz. 14:00

 

Share This