Studia I stopnia niestacjonarne uzupełniające, tzw. pomostowe – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie- kierunek położnictwo

Kierunek położnictwo – studia I stopnia niestacjonarne uzupełniające, tzw. pomostowe – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studia I stopnia niestacjonarne uzupełniające, tzw. pomostowe na kierunku położnictwo adresowane są do absolwentek dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej kształcącej w zawodzie położnej, osób z prawem wykonywania zawodu położnej legitymujących się świadectwem dojrzałości.

Czas trwania studiów dwa semestry – 1086 godzin, w tym: 481 godzin zajęć teoretycznych i 605 godzin kształcenia praktycznego.

Planowane rozpoczęcie kształcenia – semestr letni 2021/20222.

Realizacja kształcenia praktycznego – praktyk zawodowych jest ustalana indywidualnie dla poszczególnych studentów po analizie ukończonego kształcenia podyplomowego oraz przebiegu pracy zawodowej.

Warunki rekrutacji – przewidziany limit miejsc obejmuje 30 miejsc (w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do przyjęcia jest mniejsza niż 15, Uniwersytet zastrzega sobie prawo rezygnacji z kształcenia).

Postępowanie kwalifikacyjne – na studia może być zakwalifikowana osoba, która legitymuje się: świadectwem dojrzałości; dyplomem ukończenia dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej kształcącej w zawodzie położnej; prawem wykonywania zawodu położnej.

Rekrutacja na studia odbywa się według kolejności zgłoszeń – liczy się data spełnienia  wszystkich warunków rejestracji elektronicznej.

Harmonogram rekrutacji

TerminCzynności
17 grudnia 2021r.  – 10 stycznia 2022r.Rejestracja elektroniczna oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
Ogłaszanie list kwalifikacyjnych
14 stycznia 2022 r.Ogłoszenie I listy kwalifikacyjnej
1721 stycznia 2022 r. do  godz. 12:00Składanie dokumentów, wniesienie opłaty za I semestr nauki        oraz dokonanie wpisu na studia
22 stycznia 2022 r.Ogłoszenie II listy kwalifikacyjnej
2428 stycznia 2022 r. do  godz. 12:00Składanie dokumentów, wniesienie opłaty za I semestr nauki oraz dokonanie wpisu na studia

 

Absolwent studiów uzyskuje tytuł licencjata położnictwa, może kontynuować kształcenie na poziomie studiów II stopnia na kierunku położnictwo.

Share This