Stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021

W załączeniu przesyłam Stanowisko Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Stanowisko Prezydium NRPiP nr. 2 z dnia 02.03.2021r.

 

Share This