Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i  Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych/Pielęgnacyjno-Opiekuńczych (Zol/Zpo) w czasie Epidemii Covid-19, w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień

Share This