Oferta pracy w SPZOZ w Hrubieszowie

Szanowni Państwo,

informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie poszukuje chętnych do pracy pielęgniarek. Osobą wskazaną przez SPZOZ w Hrubieszowie do udzielania informacji w tej sprawie jest Pani Naczelna Pielęgniarka Małgorzata Nowak.  Zainteresowane osoby powinny się kontaktować z Panią Naczelną Pielęgniarką pod numerem telefonu 84 5353215 lub mailowo na adres e-mail: naczelna.piel@spzozhrubieszow.pl

Share This