INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W KURSIE EKG/3

Szanowni Państwo

informujemy, że kurs specjalistyczny  „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” edycja 3 dla pielęgniarek i położnych rozpocznie się 11.09.2023r.

Udział w kursie może wziąć pielęgniarka/położna, która:

  1. Złożyła wniosek na kurs w SMK.
  2. Nie brała udziału w kursach realizowanych w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”
  3. Złoży osobiście lub drogą mailową [na adres mailowy kursy-oipip@oipip.eu] formularz zgłoszeniowy do projektu i oświadczenie uczestnika projektu (dokumenty muszą być uzupełnione, wydrukowane –druk dwustronny, dokumenty w kolorze należy drukować w kolorze , podpisane i zeskanowane) do dnia   05 września  br. do godziny 14:00 

W przypadku zgłoszeń większej liczby osób niż przewidziana przez Organizatora w kursie  o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie data złożenia formularza.

Formularz do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie Oświadczenie

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą dodatkowo mają obowiązek wypełnić :

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie dla prowadzących działalność
Share This