Bezpłatne specjalizacje finansowane ze środków MZ

UWAGA BEZPŁATNE SPECJALIZACJE!

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie  informuje, że planowane jest rozpoczęcie kształcenia w ramach specjalizacji, w których przewidzianych jest 25 miejsc bezpłatnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Podstawą kwalifikacji do udziału w specjalizacji jest złożenie w SMK wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego (test składający się z 60 pytań, minimum zaliczające 36 pkt.).

Obecność na egzaminie jest obowiązkowa. Nieobecność kandydata będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w specjalizacji. Osoby przystępujące do egzaminu wstępnego prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

  1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej egzamin wstępny 17.11.2020 r. godz. 10:00
  2. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego egzamin wstępny 17.11.2020 r. godz. 11:30
  3. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej egzamin wstępny 17.11.2020 r. godz. 13:00
  4. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki egzamin wstępny 18.11.2020 r. godz. 12:00
  5. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego egzamin wstępny 18.11.2020 r. godz. 14:00

 

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki, które:

  • posiadają prawo wykonywania zawodu;
  • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
  • zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Składanie wniosków i rekrutacja do udziału w specjalizacji prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.

 

 

Przewodniczący

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Lublinie

(-)  mgr Andrzej Tytuła

Share This