Ankieta do projektu badawczego pt. „Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 – problemy i wyzwania”

Szanowni Państwo,
poniżej przesyłamy link do ankiety znajdującej się na platformie Google
Ankieta ta jest częścią projektu badawczego pt. „Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 – problemy i wyzwania”, zainicjowanego przez Zespół Naukowy z Zakładu Pielęgniarstwa i Zdrowia
Publicznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Share This