Akcja „Światowy Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej”

Szanowni Państwo,

 Zapraszamy do udziału w akcji „Światowy Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej” zaplanowanej na listopad 2023. Polska edycja Światowego Tygodnia Stopy Cukrzycowej polega na przeprowadzeniu bezpłatnych badań stóp pacjentów chorych na cukrzycę.

Formularz zgłoszeniowy i infografikę wydarzenia znajdziecie Państwo pod wskazanymi poniżej adresami.

Infografika 

Zgłoszenie placówki 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI !!! Zgłoś swoją placówkę:

 1. Do akcji mogą przystąpić placówki medyczne lub podologiczne.
 2. Badanie wymaga gabinetu  pielęgniarskiego albo równoważnego, wyposażonego w leżankę i monofilament.
 3. Preferowane placówki, zajmujące się leczeniem ran, cukrzycy albo opieką podologiczną, które będą w stanie poprowadzić dalszą opiekę nad pacjentem, który się na to zdecyduje.

OCZEKIWANIA WOBEC PLACÓWEK:

 1. Przeprowadzenie prostego 10-min. badania przez przeszkolony personel medyczny i podologów.
 2. Badania są prowadzone przez tydzień, w dniach i godzinach określonych samodzielnie przez placówkę.
 3. Każda placówka z góry określa ilu pacjentów chce nieodpłatnie przebadać.
 4. Pacjent na badanie musi wcześniej zapisać się np. telefonicznie.
 5. Po wyczerpaniu miejsc zaplanowanych przez placówkę można proponować odpłatne lub nieodpłatne badanie poza Tygodniem Świadomości Stopy Cukrzycowej.
 6. Badanie ma na celu ustalenie grupy ryzyka do której należy dany pacjent i wydanie mu zaleceń profilaktycznych.

PRZYGOTOWANIE PLACÓWKI

 1. Ustalenie kto z personelu placówki uczestniczy w programie. Preferowane grupy zawodowe: pielęgniarki, lekarze, podolodzy. Mogą brać udział przedstawiciele pozostałych zawodów medycznych.
 2. Należy przeprowadzić w placówce około półgodzinne szkolenie osób wykonujących badanie na podstawie otrzymanych materiałów (przesłanych dl placówek, które zgłoszą chęć udziału w akcji).
 3. Ustalenie harmonogramu przyjęć, przy założeniu 10 minut na pacjenta. Należy określić łączną maksymalną liczbę pacjentów, których placówka zamierza przebadać w ciągu Tygodnia Świadomości S.C. Nie ma konieczności prowadzenia badań codziennie.
 4. Przyjmowanie zapisów pacjentów zgodnie z typową procedurą stosowaną w placówce (np. on-line, zeszyt, telefon). Po wyczerpaniu miejsc zaplanowanych przez placówkę można proponować odpłatne wizyty poza Tygodniem Świadomości Stopy Cukrzycowej.

Pacjent zapisujący się na badanie musi mieć rozpoznaną cukrzycę, być w trakcie jej leczenia. Akcja nie jest skierowana do pacjentów, którzy są w trakcie leczenia stopy cukrzycowej.

Aby przyłączyć się do akcji należy przesłać uzupełnioną formatkę zgłoszenia placówki  na adres: kontakt@crockettmedia.pl

Po zakończeniu akcji będziemy zobowiązani za przekazanie do PTLR danych:

 1. Liczba pacjentów przebadanych.
 2. Liczba pacjentów zakwalifikowanych do każdej grupy ryzyka.
 3. Propozycje/uwagi do przyszłorocznej edycji akcji.

Dołącz się do akcji, bo #RazemMożemyWięcej !!!

POLSKIE TOWARZYSTWO LECZENIA RAN
Os. Rusa 55, 61-245 Poznań NIP: 5272420718

Kliknij, aby się wypisać

Share This