Skip Navigation
 

Składka członkowska dla indywid. i grup. praktyk

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
W FORMIE INDYWIDUALNEJ LUB GRUPOWEJ PRAKTYKI WYNOSI:

- w 2019 r. - 38,03 zł
- w 2018 r. - 35,55 zł
- w 2017 r. - 33,00 ZŁ
- w 2016 r. - 32,10 ZŁ.
- w 2015 r. - 41,38 ZŁ.
- w 2014 r. - 40,00 ZŁ.
- w 2013 r. - 38,75 ZŁ.
- w 2012 r. - 37,70 ZŁ.
- w 2011 r. - 18,00 ZŁ.
- w 2010 r. - 17,27 ZŁ.
- w 2009 r. - 16,60 ZŁ.
- w 2008 r. - 15,50 ZŁ.