Skip Navigation
 

OSTATNI DYŻUR

 

Debata "Zdrowie prawem obywatela"

Dnia 17 grudnia 2015r. o godzinie 11.00 w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy (Koszykowa 26/28) odbyła się Debata "Zdrowie prawem obywatela", która podsumowała pierwszy etap ogólnopolskiej kampanii społecznej "Ostatni dyżur" . Następnie w Sejmie i Senacie oraz w Kancelarii Prezesa RM miało miejsce symboliczne przekazanie przez pielęgniarki i położne kartonów z ponad 500 tys. recept.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z Debaty na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=juqCI5-wmn8&feature=youtu.be

Ostatni dyżur: petycja NRPiP do rządu

Już za niespełna 5 lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej – ostrzega Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pielęgniarki złożyły petycję do premier Beaty Szydło, Rady Ministrów, posłów i senatorów RP.

Pełny tekst znajduje się na stronie wydawcy - Gazeta Lekarska

Ostatni dyżur - Podpisz petycję do decydentów

Zapraszamy do podpisywania Recepty (apelu) kierowanej do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne: www.ostatnidyzur.pl

Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. "Ostatni dyżur"

Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. „Ostatni dyżur” uroczyście rozpocznie się konferencją prasową, w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 11.00 w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie. W konferencji prasowej wezmą udział Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, Członkowie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczące Organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W trakcie konferencji przedstawiony zostanie Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pt. "Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych". Odbędzie się również projekcja krótkich spotów, przybliżenie kampanii mediom oraz zaprezentowanie problemów dotykających pielęgniarki i położne. Podczas wydarzenia uruchomiona zostanie również strona internetowa kampanii: www.ostatnidyzur.pl, na której można podpisać Receptę (apel) kierowaną do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.

Działania kampanii prowadzone będą w całej Polsce, zarówno poprzez Internet, jak również regionalne konferencje „Ostatni dyżur” dedykowane politykom oraz lokalnym mediom.

Po konferencji zostanie sporządzony oraz zamieszczony na stronie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych protokół z oficjalnej inauguracji kampanii ze szczegółowym opisem przebiegu wydarzenia.

Kolejne organizacje popierają akcję "Ostatni dyżur"

Do grona organizacji wspierających pielęgniarki i położne dołączyły: Fundacja Rodzić po Ludzku, Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej oraz Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.

Uroczyste podpisanie Deklaracji koalicji Kampanii „Ostatni dyżur” odbyło się 12 sierpnia br. w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie podczas konferencji prasowej dotyczącej roli pielęgniarek i położnych w opiece nad dziećmi, kobietami w ciąży i matkami małych dzieci.

Cały tekst do przeczytania m.in. na stronach:

- Medexpress.pl
- Portalemedyczne.pl

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyrażenia wotum nieufności

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wyrażenia wotum nieufności Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi.

Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej

W związku z opublikowanym 27 czerwca br. zarządzeniem Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, co następuje.
Z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12 na 1,18, a począwszy od września 2016 r. na 1,2, wartość współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną przypisaną w warunkach rozliczania świadczeń lekarza POZ, do grupy świadczeniobiorców w wieku od 40 do 65 roku życia.
...

Notatka ze spotkania Przedstawicieli OZZPiP, NRPiP z MPiPS z dnia 20 października 2015r.

W dniu 20 października 2015 r. w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli NRPiP i OZZPiP z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie było wynikiem działań strony społecznej, która od kilku miesięcy zabiegała o spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w DPS, Żłobkach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Więcej informacji na stronie NIPiP

Zakończenie negocjacji w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo w dniu 14 października 2015r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w którym uczestniczyli przedstawiciele NRPiP i OPZZPIP .

W trakcie spotkania zostały omówione uwagi do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .Po zakończeniu rozmów Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w którym zostały zawarte ustalenia w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

Więcej informacji: na stronie MZ

Rekomendacje podpisane!

W dniu 8.09.2015 r. w Ministerstwie Zdrowia zostały podpisane Rekomendacje zawarte w dokumencie „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja”, o co od ponad dwóch lat zabiegała Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Rekomendacje stanowią podstawę do opracowania i wdrożenia rządowego programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne, w tym m.in. stworzenie mechanizmów zapewniających wynagrodzenie pielęgniarek i położnych zgodnie z przygotowaniem zawodowym i uzyskanymi kwalifikacjami w kształceniu podyplomowym, uregulowanie kwestii minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz określenie docelowego wskaźnika pielęgniarek aktywnych zawodowo na 1 tysiąc mieszkańców.

Rekomendacje podpisali Minister Zdrowia, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor CKPPiP .

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia

Notatka ze spotkania z Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciechem Kolarskim

W dniu 31 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z podsekretarzem stanu Wojciechem Kolarskim. Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk, Skarbnik NRPiP Hanna Gutowska, Sekretarz NRPiP Joanna Walewander oraz przewodnicząca ZK OZZPiP Lucyna Dargiewicz przedstawiły obecną sytuację zawodową pielęgniarek i położnych.

Kierownictwo MZ zaakceptowało dokument "Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja."

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, doceniając dorobek powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego, a w szczególności wyniki przeprowadzonych przez Zespół analiz

(...)

Porozumienie o współpracy ORPiP w: Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu z Zarządem Regionu OZZPiP Regionu Lubelskiego

Porozumienie o współpracy ORPiP w: Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu z Zarządem Regionu OZZPiP Regionu Lubelskiego w sprawie działania na rzecz poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych zawarte dnia 24 listopada 2014 r.

Stanowisko NRPiP oraz odpowiedź Ministra Zdrowia

Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie braku działań Rady Ministrów RP na postulaty wnoszone przez pielęgniarki i położne oraz odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2014 roku.

Oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Podczas VII posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnychw dniu 20 marca 2013 r. zostało podpisane wspólne oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyrażające sprzeciw wobec kontynuowania przez Ministra Zdrowia prac nad wdrażaniem zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w jego treści z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Więcej..
 
« powrót|drukuj